Kontrast:

Już w najbliższy poniedziałek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie rusza akcja organizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.

W tym roku rusza kolejna już ogólnopolska akcja "Rodacy Bohaterom", której organizatorem od 2010 roku jest Stowarzyszenie Odra-Niemen. Akcja ta rozwija się dzięki wsparciom różnorodnych środowisk w całej Polsce, jest apolityczna, ponad podziałami i obok wspierania polskich środowisk na Kresach buduje przyjazną atmosferę i dobrą lokalną aktywność. Akcja ta jest oparta o zaufanie, o zasadnicze wartości i skupia się na celach, zadaniach.

Tegoroczna akcja nastawiona będzie na zbieranie funduszy na:

  • wsparcie finansowe kombatantów w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej,
  • zakup paliwa i wynajem transportu do przewozu paczek
  • ochronę miejsc pamięci na Kresach i w Polsce, zwłaszcza dotyczące upamiętniania Polskiego Państwa Podziemnego i Kresowych Żołnierzy II Konspiracji.

Stowarzyszenie Odra-Niemen swoją pomocą wspiera: Kresowych weteranów AK, ale też polskie rodziny wielodzietne, osoby samotne, rodziny i osoby wskazane przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi a także Mołdawii.

Samorząd Studencki przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie postanowił włączyć się w tegoroczną akcję i tak oto wszyscy zainteresowani pomocą będą mogli przekazywać dary dla potrzebujących w: gmachu głównym PWSZ w Nysie przy ulicy Chodowieckiego 4, w siedzibie Samorządu Studenckiego w sali numer 4 (telefon kontaktowy do biura: 77 409 11 77, telefon kontaktowy do koordynatora: 793397571 - Paweł Sznajder).

Osoby chętne wesprzeć akcję mogą także dokonać przelewu na konto akcji, z dopiskiem: RODACY-BOHATEROM (fundusze zostaną przeznaczone na zakup darów dla Kombatantów). Konto akcji: NORDEA BANK SA 32 1440 1387 0000 0000 1244 4184

Adrian Kołodziej
Samorząd Studencki PWSZ Nysa
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik