Kontrast:

PWSZ w Nysie będzie wspierać w kształceniu uczniów Ekonomika

Porozumienie o wzajemnej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nysie podpisali JM Rektor, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz mgr inż. Alicja Gajek – dyrektor ZSE. Przy podpisaniu umowy byli także: Prorektor do spraw nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, dyrektor Instytutu Finansów dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie oraz dr inż. Marta Targowicz wykładowca z Instytutu Finansów. Mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój, obie strony wyraziły wolę współpracy opartej na wspieraniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze dalszej drogi kształcenia.

Głównym założeniem współpracy nyskiej Uczelni i Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów sportem, psychologią oraz dietą. Realizacja tego nadrzędnego celu umożliwi wychowankom rozbudzanie, ukierunkowywanie i poszerzanie zainteresowań, umożliwiając w ten sposób podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku studiów.

PWSZ w Nysie zobowiązała się do wspierania młodzieży w rozwoju własnego potencjału w zakresie: prowadzenia wykładów i spotkań z uczniami klas w zawodzie technika hotelarstwa, udziału uczniów w wykładach i spotkaniach organizowanych w Instytucie Nauk o Zdrowiu, udział młodzieży i nauczycieli w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego porozumienia ze strony Uczelni będzie Koordynator Promocji Instytutu Nauk o Zdrowiu na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka - mgr Ewa Szura. Natomiast osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego porozumienia ze strony ZSE jest mgr Barbara Maroszek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie współpracuje już z 32 szkołami średnimi z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik