Wernisaż w nyskim Muzeum

"Śląsk w kartografii XV-XVIII w." to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się w piątek, 12 lipca, w Muzeum w Nysie. W uroczystości wzięły udział JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska, Dyrektor Instytutu Neofilologii dr Monika Witt, a także dr Beata Giblak oraz studentki z kierunku filologia germańska.

Wernisaż rozpoczął się od mini koncertu w wykonaniu Nyskiego Studia Piosenki pod kierownictwem Dariusza Orłowskiego, po którym nastąpiły prelekcje dotyczące kartografii oraz Marcina Helwiga.  

Wśród uczestników wernisażu, oprócz władz i mieszkańców miasta, byli także dawni mieszkańcy Nysy z Hildesheim na czele z Bernwardem Trouw, Honorowym Obywatelem Nysy, który od 1995 roku jest przewodniczącym Związku Byłych Nysian w Hildesheim (Neisser Kultur-und Heimatbund). Dodajmy, że Bernward Trouw jest także zaprzyjaźniony z nyską Alma Mater. Dlatego też podczas spotkania otwierającego wystawę JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska podziękowała za wsparcie dla PWSZ w Nysie i wręczyła kwiaty przewodniczącemu Związku Byłych Nysian w Hildesheim. Bernward Trouw dziękując podkreślił wkład i duże zaangażowanie PWSZ w Nysie w rozwijanie współpracy między obecnymi i byłymi mieszkańcami Nysy.

Wystawa „Śląsk w kartografii XV-XVIII w.” została zorganizowana przez HAUS SCHLESIEN w Königswinter, Urząd Miejski w Nysie oraz Muzeum w Nysie.

14 września 2011 upłynęła 450. rocznica wydania mapy Śląska autorstwa kartografa Marcina Helwiga, który urodził się w Nysie. Stworzył on niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzieło kartograficzne, które przez ponad sto lat było wzorem dla wszystkich innych map śląskich. Warto także podkreślić, że praca Helwiga z 1561 roku nazywana jest „matką wszystkich innych map śląskich”.

Z okazji tej rocznicy HAUS SCHLESIEN z siedzibą w Königswinter zorganizował wystawę „Śląsk w kartografii XV-XVIII wieku”, którą w dniach 12 lipca - 4 sierpnia 2013 r. możemy oglądać w Muzeum w Nysie. Prezentowane na wystawie mapy uzupełnione są książkami oraz wedutami miast, a także tablicami informacyjnymi.

Wystawa pokazywana była w wielu miejscach w Niemczech i w Polsce. Jednak, z powodów konserwatorskich unikatowe pierwsze wydanie mapy Helwiga z Badeńskiej Biblioteki Krajowej było pokazane jedynie w Königswinter-Heisterbacherrott, natomiast w innych miejsca zastąpiono je barwną reprodukcją o wymiarach odpowiadających oryginałowi. Prezentowana w nyskim Muzeum wystawa jest niepowtarzalną okazją by zapoznać się z tym unikatowym dziełem.

Przypominamy, że wystawa czynna jest od 12 lipca do 4 sierpnia 2013 r.

Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 13-07-2013
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik