Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Studia dzienne dla pracujących. I nie tylko

Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z powodu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym.

Oferowane przez Instytut Neofilologii kierunki studiów to filologie: angielska i germańska oraz język biznesu angielski. Program studiów niczym nie będzie się różnił od dotychczasowego programu a absolwenci będą legitymować się „normalnym” dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich). Inny będzie jedynie tok prowadzenia zajęć, tzn. zostanie utworzona specjalna grupa, w której zajęcia będą odbywać się tylko po południu. Studia w trybie dziennym są oczywiście bezpłatne a studenci pracujący będą mogli korzystać z różnych przywilejów przysługujących studentom, na przykład będą mogli odbyć jeden bądź dwa semestry swoich studiów na jednej z uczelni partnerskich za granicą. Na filologii germańskiej na przykład istnieje możliwość studiowania w Niemczech bądź w Austrii, co umożliwia tzw. żywy kontakt z językiem. A jeśli ktoś nie chce zbytnio oddalać się od domu, to może swoich sił spróbować na partnerskim uniwersytecie w Opavie w Republice Czeskiej. To tylko 90 km od Nysy! Studia w Republice Czeskiej mają jeszcze jeden atut. Studenci, którzy w ramach wymiany studiowali jeden semestr w Opavie, po powrocie biegle posługiwali się językiem czeskim.

Wszystko wskazuje również na to, że nasza oferta powinna być szczególnie atrakcyjna dla nauczycieli języków obcych w przedszkolach. Od 1 września 2014 roku MEN wprowadziło bowiem zmiany w podstawie programowej nauczania przedszkolnego. W świetle tych zmian każde przedszkole od 1 września 2015 r. będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 r. dla wszystkich dzieci. Rozporządzenie definiuje również wymagane kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Po okresie przejściowym, tj. od roku szkolnego 2020/21 nauczyciele będą musieli posiadać przygotowanie w zakresie wczesnego nauczania języka. Studia na naszej uczelni dają takie  kwalifikacje.

dr Beata Giblak
Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie

Opublikowano: 29-04-2015

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK