Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

PWSZ w Nysie zajęła 9. miejsce w kraju w prestiżowym rankingu PERSPEKTYWY 2016!

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy

- to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom naszych czasów.

Właśnie takie uczelnie wskazuje Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016.

W tegorocznej edycji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zajęła 9. miejsce w kraju w kategorii wyższych szkół zawodowych. W ubiegłorocznej edycji PERSPEKTYW nasza Uczelnia zajęła 14 miejsce, oznacza to awans aż o 5 pozycji. Uczelnie oceniano według 5 grup kryteriów: prestiż, siła naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Łącznie weryfikacji poddano 315 uczelni.

Ranking Szkól Wyższych Perspektyw to nie tylko narzędzie, które - mądrze wykorzystane - może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa. Szczegóły rankingu Perspektyw znajdują się tutaj.

Obok pozycji zajętej w ogólnopolskich rankingach, ważne jest także, iż nasi absolwenci pozytywnie oceniają poziom kompetencji, które mogli nabyć i doskonalić w trakcie studiów. Zdecydowana większość absolwentów biorących udział w tegorocznej edycji Badania losów zawodowych absolwentów PWSZ w Nysie, bo aż 89,1% uważa, iż wiedza zdobyta na studiach będzie przydatna w ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie przeprowadzonego badania zapytano absolwentów, jakiego dokonaliby wyboru gdyby mogli znów rozpocząć studia wyższe. 73,9% absolwentów wybrałaby PWSZ w Nysie, gdyby mogła wybierać uczelnie ponownie. Absolwenci pozytywnie oceniają także swój kierunek studiów, aż 74,6% z nich dokonałoby tego samego wyboru, gdyby mogli wybierać kierunek ponownie.

Wysokie wyniki stanowią odzwierciedlenie rozwoju Uczelni i wkładu pracy na rzecz studenta, rozwoju i nauki.

Angelika Bielak
Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy
Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego PWSZ w Nysie

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK