PWSZ w Nysie zajęła 9. miejsce w kraju w prestiżowym rankingu PERSPEKTYWY 2016!

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy

- to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom naszych czasów.

Właśnie takie uczelnie wskazuje Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016.

W tegorocznej edycji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zajęła 9. miejsce w kraju w kategorii wyższych szkół zawodowych. W ubiegłorocznej edycji PERSPEKTYW nasza Uczelnia zajęła 14 miejsce, oznacza to awans aż o 5 pozycji. Uczelnie oceniano według 5 grup kryteriów: prestiż, siła naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Łącznie weryfikacji poddano 315 uczelni.

Ranking Szkól Wyższych Perspektyw to nie tylko narzędzie, które - mądrze wykorzystane - może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa. Szczegóły rankingu Perspektyw znajdują się tutaj.

Obok pozycji zajętej w ogólnopolskich rankingach, ważne jest także, iż nasi absolwenci pozytywnie oceniają poziom kompetencji, które mogli nabyć i doskonalić w trakcie studiów. Zdecydowana większość absolwentów biorących udział w tegorocznej edycji Badania losów zawodowych absolwentów PWSZ w Nysie, bo aż 89,1% uważa, iż wiedza zdobyta na studiach będzie przydatna w ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie przeprowadzonego badania zapytano absolwentów, jakiego dokonaliby wyboru gdyby mogli znów rozpocząć studia wyższe. 73,9% absolwentów wybrałaby PWSZ w Nysie, gdyby mogła wybierać uczelnie ponownie. Absolwenci pozytywnie oceniają także swój kierunek studiów, aż 74,6% z nich dokonałoby tego samego wyboru, gdyby mogli wybierać kierunek ponownie.

Wysokie wyniki stanowią odzwierciedlenie rozwoju Uczelni i wkładu pracy na rzecz studenta, rozwoju i nauki.

Angelika Bielak
Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy
Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik