Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Warsztaty nt. zwyczajów świątecznych w krajach niemieckojęzycznych

15 grudnia w Instytucie Neofilologii odbyły się warsztaty nt. zwyczajów świątecznych w krajach niemieckojęzycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowane przez studentów filologii germańskiej. Opiekunem merytorycznym była Pani dr Monika Witt. Grupa 25 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie zapoznała się z różnicami w zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wskazano także na fakt przenikania się zwyczajów świątecznych w kulturze polskiej, niemieckiej i austriackiej.

Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs, w którym młodzież mogła wykazać się wiedzą na temat zwyczajów świątecznych. Zwycięzcy: Ewelina Kopaniecka, Karolina Pfajfer i Mateusz Prastek otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe.

Warsztaty były także okazją do wspólnego wysłuchania kolęd i spróbowania świątecznych specjałów.

Wydarzenie odbyło się w ramach XII Nyskiego Festiwalu Nauki.

 
        
        
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK