Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Senat PWSZ w Nysie przyjął "Program pięciu dodatkowych kompetencji"

W piątek, 26 maja 2017 r., odbyło się 110. posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W trakcie obrad omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni oraz przyjęto "Program pięciu dodatkowych kompetencji" uzyskiwanych przez studentów PWSZ w Nysie.

Program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności absolwentów PWSZ w Nysie na rynku pracy i obejmuje:

  1. Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej. Studenci wybranych kierunków studiów, w ramach zajęć programowych, zapoznają się z tematyką wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ich przyszłej pracy zawodowej. Kurs pilotażu bezzałogowych statków powietrznych dla wszystkich chętnych studentów PWSZ w Nysie.
  2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W planach studiów wszystkich kierunków studiów przewidziano zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia poprowadzą profesjonaliści, którzy odnieśli sukces w biznesie.
  3. Zwiększony wymiar języków obcych. Wszyscy chętni studenci będą mogli poszerzyć swoje kompetencje językowe w ramach dwóch dodatkowych semestrów nauki wybranego języka obcego.
  4. Wyjazdy studyjne. Studenci ostatniego roku studiów wezmą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych, wizytach w wiodących instytucjach i firmach oraz konferencjach naukowych. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.
  5. Pierwszą pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym. Wszyscy studenci w ramach programów kształcenia odbędą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z wykonywanym zawodem oraz w ratownictwie drogowym. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej.

 
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK