Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Światowy Dzień Architektury w Nysie

W dniu 7 czerwca br. Bastion św. Jadwigi w Nysie stanie się centralnym miejscem obchodów Światowego Dnia Architektury. W tym czasie, wszyscy miłośnicy kultury i architektury będą mieli okazje podziwiać liczne wystawy oraz prezentacje, jak również uczestniczyć w ciekawych warsztatach i panelach dyskusyjnych. Wydarzenie od czterech lat wpisuje się w kalendarz letnich imprez kulturalnych w Nysie i Opolu, a jego zwieńczeniem będzie video mapping oraz iluminacja pawilonu ekoSTRUKTURA w wykonaniu studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie oraz koncert studentów kierunku jazz i muzyka estradowa.

W pierwszej swej odsłonie obchody Światowego Dnia Architektury zostały skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oferując m.in. udział w warsztatach, które poprzez aktywny udział w procesie projektowania oraz realizacji przygotowanych zadań tematycznych, mają na celu zachęcić uczestników do kreatywnego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń oraz pobudzić ich wrażliwość estetyczną. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty ekoMIASTO - środowisko życia, w trakcie których dzieci szkół podstawowych będą mogły wyrazić swoje spojrzenie na kierunek rozwoju ośrodków miejskich w zgodzie z potrzebami ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Dla młodzieży ze szkół średnich przygotowano wyzwanie  budowa obiektów wysokich z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Bambus, tektura, dratwa to materiały, z których można skonstruować ciekawe formy przestrzenne pnące się nierzadko na kilka, a nawet kilkanaście metrów w górę. Warsztaty Wiatr vs. Struktura mają na celu przybliżyć zasady kształtowania obiektów wysokościowych, jak również pokazać poprzez doświadczenie jaki wpływ ma na nie wiatr jak jeden z czynników niszczących.

W części przedpołudniowej zostanie również przeprowadzony plener rysunkowy studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie i Politechniki Opolskiej oraz uczniów Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, którzy postarają się przenieść na papier piękno nyskich zabytków architektury.

Oficjalne otwarcie Światowego Dnia Architektury w Nysie nastąpi o godz. 14.00, wprowadzając uczestników w panel seminaryjny Eko rozwój w architekturze miasta, na którym zaproszeni architekci i eksperci podejmą tematykę kształtowania współczesnej przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przez cały dzień będzie można oglądać wystawy prezentujące dorobek zawodowy architektów Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz prac semestralnych i dyplomowych studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie. Ci drudzy w trakcie trwania wydarzenia podejmą wyzwanie budowy pawilonu ekoSTRUKTURA, tj. instalacji architektonicznej pokazującej alternatywny sposób zagospodarowania wnętrza urbanistycznego Bastionu św. Jadwigi, wykorzystując przy tym naturalne i biodegradowalne materiały. W godzinach wieczornych pawilon ukaże sie w nowej odsłonie, wzbogacony o video mapping oraz iluminacje architektoniczne.

Organizatorami wydarzenia są Opolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik