PWSZ w Nysie będzie współpracować z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu - mgr inż. Łukasz Denys oraz Rektor PWSZ w Nysie – prof. Przemysław Malinowski podpisali umowę współpracy. Podczas podpisania umowy obecni byli także: Wicedyrektor ds. zawodowych w ZS nr 1 w Brzegu oraz Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie - prof. Tomasz Drewniak. PWSZ w Nysie i ZSZ w Brzegu nawiązały współpracę w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia nyskiej Uczelni. Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu będą mogli m.in.: uczestniczyć w wykładach, konferencjach, sesjach kół naukowych i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez nyską Uczelnię.

Współpraca, którą nawiązał ZSZ nr 1 w Brzegu z PWSZ w Nysie otwiera przed młodzieżą nowe możliwości edukacyjne i zawodowe. Szkoła uzyska wsparcie przez prowadzenie doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli. Kadra PWSZ w Nysie wspierać będzie także szkołę w Brzegu w zakresie doradztwa zawodowego, w celu podniesienia świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik