Kontrast:

Awans naukowy na doktora habilitowanego

Pani dr Małgorzata Korpała w dniu 15 grudnia 2020 uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła roli badań konserwatorskich w procesie rewaloryzacji architektury. Jest konserwatorem dzieł sztuki, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2005 roku Małgorzata Korpała jest pracownikiem PWSZ w Nysie: w latach 2005-2009 była Dyrektorem Instytutu Konserwacji Zabytków, a od 2009 roku wykłada na kierunku architektura. Dla studentów specjalności konserwacja i ochrona zabytków prowadzi autorskie zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii i technik konserwacji zabytków architektury, materiałoznawstwa konserwatorskiego, badań zabytków, a także profilaktyki konserwatorskiej.

Dr. hab. Małgorzata Korpała zajmuje się badaniami konserwatorskimi w zabytkach architektury polegającymi na analizie wystroju i kolorystyki zabytkowych budowli, ocenie stanu zachowania substancji zabytkowej oraz opracowaniu programu prac konserwatorskich. Jest autorką wielu publikacji z zakresu konserwacji i badań w zabytkach architektury.

Od 2017 roku jest Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami: konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz badań konserwatorskich.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik