Kontrast:

Rekrutacja i egzamin na kierunek jazz i muzyka estradowa

W dniu 20 lipca od godziny 10-tej w budynku „H” PWSZ w Nysie przy ulicy Marcinkowskiego 6 w Nysie odbędzie się egzamin wstępny na studia na kierunku jazz i muzyka estradowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Terminy kolejnych egzaminów zaplanowano na 24.08.2021 godz. 10.00 oraz 29.09.2021 godz. 10.00.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa: wokalny i instrumentalny jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Składa się z dwóch części: ustny egzamin z kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczne, harmoniczne i rytmiczne oraz egzaminu z instrumentu głównego.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej, polegającej na wykonaniu dowolnego programu instrumentalnego lub wokalnego o zróżnicowanym charakterze. Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych. Część ustna ma na celu zbadanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa - specjalność realizacja dźwięku jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin wstępny jest egzaminem ustnym. Składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa i kształcenia słuchu oraz analizy słuchowej wybranych przykładów muzycznych.

Na kanale YouTube PWSZ w Nysie dostępny jest nowy film na temat studiów na Wydziale Jazzu
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik