Kontrast:

Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oferuje atrakcyjny system stypendialny dla swoich studentów:
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, Stypendium Rektora, Stypendia Ministra, Stypendium Burmistrza Nysy, stypendia pracodawcy.

Aktualnie Gmina Nysa rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie „Mieszkaniowego Stypendium Burmistrza Nysy”, „Stypendium Burmistrza Nysy” oraz „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka” na rok akademicki 2021/2022.

Studentom PWSZ w Nysie z budżetu Gminy Nysa wypłacane są:

MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - kwota do 200 zł miesięcznie - osobom spoza Nysy, studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych nyskich uczelni, które na okres studiów przeprowadziły się do Nysy,

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA - kwota do 500 zł miesięcznie - studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych na nyskiej uczelni, którzy wzięli udział w olimpiadzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji ponadgimnazjalnej,

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY

Stypendium motywacyjne dla studentów co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami w poprzednim roku akademickim kwota do 500 zł miesięcznie.

Stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionego studenta trzeciego roku studiów stacjonarnych, który wykaże się najwyższymi osiągnięciami naukowymi w poprzednim roku akademickim kwota 500 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków do 15 października danego roku.

Kontakt

Agnieszka Złotowska

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie

Ul. Kolejowa 15, p. II pok. 212

Tel. 77 40 80 633

e-mail: a.zlotowska@www.nysa.pl

Jednocześnie informujemy, że Samorząd Studencki PWSZ w Nysie rozpoczyna nabór wniosków o wydanie zaświadczenia aktywności studenckiej w Samorządzie Studenckim lub/i na rzecz Uczelni.

Studenci chcący otrzymać takie zaświadczenie (np.: na potrzeby Stypendium Burmistrza Nysy), proszeni są o złożenie wniosku (skan lub wyraźne zdjęcie) do dnia 08 października br. na adres samorzad@pwsz.nysa.pl. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=3,28,0,0,-1,679

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów: 

Stypendium socjalne
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=21,183,0,0,-1,350

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=21,183,0,0,-1,352

Stypendia Ministra
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=21,183,0,0,-1,353

Stypendia Burmistrza Nysy
http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl/index.php?p=1,4,0,178

Stypendium pracodawcy
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=21,183,0,0,-1,580

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik