Kontrast:

PWSZ w Nysie przejmie teren Stadionu Miejskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie przejmie od Gminy Nysa teren Stadionu Miejskiego. Powstaną tutaj nowe obiekty na potrzeby kształcenia studentów naszej Uczelni. 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zwrócił się do Burmistrza Nysy o przekazanie Uczelni działki obejmującej obszar Stadionu Miejskiego z wyłączeniem terenu, na którym znajdują się korty tenisowe i lodowisko. Teren ten ze względu na swoje położenie i dotychczasową funkcję idealnie nadaje się do realizacji planowanych przez PWSZ w Nysie inwestycji. Nowe obiekty PWSZ w Nysie zlokalizowane w centrum będą wizytówką Nysy - jako nowoczesnego miasta nauki, przyjaznego młodym ludziom.

- Dynamiczny rozwój Nysy, związany między innymi z inwestycją firmy Umicore, stawia przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie wyzwanie organizacji zaplecza dydaktycznego, które jakością i rozwiązaniami technicznymi będzie odpowiadało wymaganiom stawianym przez przemysł przyszłości. Nasza Uczelnia stale rozwija swoją bazę dydaktyczną, dostosowując ją do wymagań nowoczesnego rynku pracy – podkreśla Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski.

Planowana jest budowa nowego obiektu dydaktycznego, w którym oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych umieszczone będą pracownie i laboratoria dla kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Technicznych. Inwestycja ta pozwoli także na rozszerzenie oferty kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i budowanie zaplecza przyszłych kadr dla nowych firm na terenie Gminy Nysa.

- W swoich planach mamy także rozwój zaplecza dydaktycznego służącego studentom wszystkich kierunków, a w szczególności dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w postaci infrastruktury sportowej, zlokalizowanej na „wolnym powietrzu”, której na chwilę obecną nie posiadamy – wyjaśnia Rektor PWSZ w Nysie. Ponadto na tym terenie znajdą się także miejsca parkingowe dla studentów.

Stadion Miejski w Nysie poddany zostanie przebudowie dla potrzeb kształcenia studentów, powstanie nowoczesny stadion lekkoatletyczny oraz boiska wielofunkcyjne.

Wywiady oraz wizualizacje w materiale filmowym "Akademicka" na kanale YouTube PWSZ w Nysie:

 

Na zdjęciach: konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz wstępna wizualizacja zagospodarowania terenu autorstwa -
dr inż. arch. Piotr Opałka, mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk, mgr inż. arch. Piotr Smoter oraz mgr inż. Marcin Zdanowicz.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik