Zagospodarowanie terenu Alei Czereśniowej oraz połączenie jej ze Źródłem Edyty, istniejącą drogą i Ścieżką Muzyków.”

Pracownicy i studenci Wydziału Nauk Technicznych – kierunek architektura, wzięli udział w warsztatach architektonicznych w Jeseniku w Republice Czeskiej. Zostały one zorganizowane przez Urząd Miasta Jesenik, Centrum Informacyjne Jesenika oraz PWSZ w Nysie. Odbywały się także w ramach realizacji praktycznych zajęć w grupach projektowych stanowiących integralną część programu POWER 3,5.

Głównym celem zajęć jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu Alei Czereśniowej oraz połączenie jej ze źródłem Edyty poprzez istniejącą drogę, a także połączenie Alei ze Ścieżką Muzyków. W takcie wyjazdu do Jesenika, pracownicy PWSZ w Nysie – dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie oraz dr inż. arch. Grażyna Lasek – a także studenci zapoznali się z historią miasta Jesenik i specyfiką miejsca będącego przedmiotem opracowania. Wykonana została dokumentacja fotograficzna. W trakcie pobytu w Jeseniku w dniach przystąpiono do opracowywania analiz i koncepcji projektowych. Kolejne spotkanie w Jeseniku przewidywane jest w styczniu 2020r.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik