Dyplom Uznania za udział w Programie „Legia Akademicka”

JM Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski odebrał z rąk Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, płk. Dariusza Kaminiów Dyplom Uznania z Ministerstwa Obrony Narodowej za udział nyskiej Uczelni w Drugiej Edycji Programu Ochotniczego Przeszkolenia Wojskowego Studentów "Legia Akademicka".  W spotkaniu w Rektoracie PWSZ w Nysie wzięli również udział kpt. Tomasz Golec z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu oraz prof. Tadeusz Iwanek z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, odpowiedziany za Legię Akademicką w PWSZ w Nysie.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przechodzą w swojej Uczelni szkolenie teoretyczne, połączone z zajęciami praktycznymi np. z musztry wojskowej. Poznają pierwsze tajniki taktyki, podstawowe zasady działania broni, odbywają szkolenie strzeleckie. Nasza Uczelnia od 2017 r. uczestniczy w programie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik