PWSZ w Nysie - rozwój nastawiony na doskonalenie jakości kształcenia

Praktyczny charakter kształcenia, nowoczesna infrastruktura oraz indywidualne podejście do studenta – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie prowadzi rekrutację na studia. Uczelnia oferuje 12 kierunków. Do wyboru kierunki techniczne, ekonomiczne, społeczne, humanistyczne, artystyczne, medyczne oraz z obszaru zdrowia i kultury fizycznej. Studenci mogą rejestrować się online na stronie www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Rozwój nastawiony na doskonalenie jakości kształcenia

Uczelnia w Nysie realizuje wiele projektów pozwalających na doskonalenie jakości kształcenia oraz podnoszenie kompetencji studentów. Obecnie PWSZ w Nysie realizuje I i II etap Programu POWER, na które pozyskano granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach innowacyjnych projektów wdrażane są m.in.: dodatkowe kształcenie poprzez e-learning, utworzone zostaną nowoczesne sale dydaktyczne, w tym pracownia rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych, w bieżącym roku w bibliotece zainstalowano książkomat i nowoczesne oprogramowanie. Podniesione zostaną także kompetencje studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków w PWSZ w Nysie poprzez udział w certyfikowanych kursach zawodowych, w dodatkowych zajęciach z języków obcych i przedsiębiorczości, w szkoleniach z pilotażu dronów oraz pierwszej pomocy oraz wyjazdach na wizyty studyjne.

Nyska Uczelnia znalazła się wśród 15 najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, które otrzymały milion złotych w 2020 roku. Uczelnie zawodowe mogą liczyć, co roku na dodatkowe środki na podniesienie jakości kształcenia w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Uczelnia pozyskała także dodatkowy milion na wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym.

Jakość kształcenia przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia i zarobków absolwentów PWSZ w Nysie. Na podstawie monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – ELA, PWSZ w Nysie zalicza się do uczelni o najwyższym wskaźniku. Studia na nyskiej uczelni ukończyło ponad 12.500 profesjonalistów i zawodowców. Są oni cenieni i poszukiwani przez pracodawców, odnoszą znaczące sukcesy na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Współpraca z biznesem i zrównoważony rozwój

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie przygotowywany jest innowacyjny projekt „Sustainable University – PWSZ w Nysie". Uczelnia zamierza budować elektrownię fotowoltaiczną wraz ze stacjami ładowania samochodów i innych pojazdów na własnych parkingach. Podejmowanych jest także wiele działań w związku z inwestycją firmy UMICORE w Nysie. Uczelnia rozwija współpracę w zakresie studiów dla potrzeb inwestora. Uruchomiona została specjalność: inżynieria zrównoważonego rozwoju na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Dzięki szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z całego województwa opolskiego Uczelnia w Nysie stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Praktyki studenckie i staże zawodowe pozwalają studentom na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, co jest niezbędne przy rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz pomocne w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik