KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Absolwent VIP - Katarzyna Czochara

Katarzyna Czochara, jedna z pierwszych absolwentek kierunku filologia germańska (2006 r.), poseł na Sejm RP VIII kadencji, szefowa regionalnych struktur PiS oraz członek Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Zagranicznych.

"Język niemiecki jest moim narzędziem pracy w polityce".

- Proszę nam opowiedzieć o Pani aktualnej pracy.
Obecnie jestem posłem na Sejm RP i szefem regionalnym struktur Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie pracuję w trzech komisjach: Edukacji, Zdrowia i Spraw Zagranicznych. Jestem też aktywna w międzynarodowych bilateralnych grupach parlamentarnych: polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko chińskiej i polsko-amerykańskiej. W dwóch pierwszych z wymienionych grup bilateralnych sprawuję funkcję wiceprzewodniczącej.

Kolejnymi strukturami, w których działam są zespoły parlamentarne. Pracuję w zespołach:

  • ds. szpitali powiatowych,
  • ds. cyfryzacji szpitali,
  • ds. policji, tu jestem wiceprzewodniczącą,
  • ds. więziennictwa, gdzie jestem przewodniczącą,
  • ds. wojska i obrony terytorialnej, gdzie również jestem przewodniczącą,
  • ds. pielęgniarstwa.

Spotkania zespołów odbywają się co trzy miesiące.
Oczywiście związana jestem nadal aktywnie z moim regionem, gdzie działam w towarzystwach Przyjaciół Odry, Przyjaciół Lwowa, jak również w Opolskim Zespole Parlamentarnym.

Ciekawym gremium, w którym pracuję są komisje i podkomisje sejmowe. Aktualnie w Sejmie pracują 23 komisje. Toczą się w nich dyskusje w wąskim gronie, w których biorą udział nie tylko posłowie, ale tez grupy zainteresowane, tzw. przedstawiciele społeczni oraz legislatorzy, którzy doradzają od strony prawnej, czy omawiane propozycje zgodne są z ustawami.

- Czy kompetencje zdobyte w trakcie studiów germanistyki przydają się Pani w pracy parlamentarnej?
Z racji ukończenia germanistyki zasiadam w bilateralnej polsko-niemieckiej grupie parlamentarnej. Język niemiecki pomaga mi w wielu sytuacjach w relacjach z kolegami z Bundestagu, jak na przykład podczas ostatniej debaty w Berlinie dotyczącej Unii Europejskiej. Nie zawsze reprezentuję to samo stanowisko co moi niemieccy rozmówcy. Mimo sympatii dla Niemiec i znajomości kultury niemieckiej nie zawsze jest możliwy kompromis, gdyż oba państwa, Polska i Niemcy, dążą do ochrony swoich interesów, jak np. w kwestii rewitalizacji polskiego przemysłu stoczniowego, konkurencyjnego dla stoczni niemieckich czy w interesującej Polaków zamieszkałych w Niemczech sprawie przyznania językowi polskiemu statusu języka mniejszości narodowej. Jednak dzięki dobrej znajomości języka można dokładnie zrozumieć motywy i argumenty strony niemieckiej i prowadzić merytoryczną dyskusję, tak bardzo potrzebną dla dobrosąsiedzkich stosunków.

- A jak wspomina Pani studia w Nysie?
Okres studiów w PWSZ w Nysie był najlepszym w moim życiu. Grupa studentów germanistyki była bardzo zżyta, wspaniali wykładowcy wspierali nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Języka niemieckiego uczyłam się jeszcze przed studiami - w Niemczech, gdzie miałam okazję rozwinąć sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu. Nie miałam jednak nigdy okazji i czasu do pisania dłuższych tekstów i czytania książek. To się podczas studiów szybko zmieniło. Wykładowcy skrupulatnie poprawiali nasze teksty, często były one jeszcze na początku pełne błędów (pamiętam moją pierwszą pracę korygowaną przez dra. Jana Pacholskiego), ale to się powoli zmieniało. Pisaliśmy coraz lepsze teksty i czytaliśmy literaturę niemiecką w oryginale, dyskutowaliśmy po niemiecku na temat przeczytanych tekstów z prof. Wojciechem Kunickim i innymi wykładowcami. Niektóre, niełatwe zajęcia, jak np. wykłady z gramatyki opisowej u prof. Lesława Cirko, profesorowie potrafili nam poprzez formę i styl nauczania uprzyjemnić. Prace licencjackie wszyscy studenci przygotowywali w języku niemieckim. Moją pracę dyplomową napisałam z dydaktyki literatury, analizując i dydaktyzując prozę pisarki szwajcarskiej Ireny Brežnej, która odwiedziła naszą uczelnię z odczytem, a ostatnio została uhonorowana I. nagrodą za współtworzenie literatury szwajcarskiej.

- Jakie cechy osobowości i kompetencje powinien posiadać poseł?
Najistotniejsza jest umiejętność szybkiego przystosowania się do danej sytuacji, elastyczność, dynamika w działaniu. Niezbędna jest zdolność empatii, ponieważ poseł reprezentuje swoich wyborców i z nimi współpracuje, musi często potrafić postawić się w ich sytuacji. Nie można efektywnie pracować, podejmować decyzji i przejmować za nie odpowiedzialności bez pewnej odporności na słowa krytyki. Poseł zdecydowanie musi mieć mocną psychikę. Powinien też być kreatywny, pomysłowy, posiadać zdolności analityczne.

- Co chciałaby Pani na koniec przekazać kandydatom zamierzającym studiować filologię germańską w Nysie?
Zachęcam wszystkich, którzy planują studiować germanistykę do Nysy, gdyż Nysa jest wyjątkową miejscowością o atrakcyjnym położeniu i bogatej kulturze, historii czesko-austriacko-niemiecko-polskiej, której ślady można obserwować i badać do dziś. Wykładowcy nyskiej germanistyki stwarzają wyjątkowe warunki do nauki języka i gruntownego poznania kultury krajów niemieckojęzycznych. Współpraca między studentami i pracownikami jest tutaj bardzo ścisła. Studiując później na studiach magisterskich, w dużym ośrodku akademickim, jakim jest Uniwersytet Wrocławski, nie miałam już okazji do tak intensywnej wymiany z profesorami, jaka ma miejsce w PWSZ w Nysie. Jeśli jeszcze raz miałabym wybierać uczelnię, bez zastanowienia wybrałabym PWSZ w Nysie.

Bardzo jest nam milo to słyszeć. Życzymy Pani Poseł dalszych sukcesów na niełatwym polu polityki, jesteśmy bardzo dumni z osiągnieć naszej absolwentki i zawsze serdecznie zapraszamy w progi nyskiej Alma Mater.

 
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK