KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

10 czerwca 2016 roku studenci pierwszego roku Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (99 osób, w tym 39 to studenci I roku studiów stacjonarnych i 60 osób to studenci I roku studiów dla pracujących), zgodnie z tradycją otrzymali białe czepki - przypinki.

Biały czepek to symbol pierwszego wtajemniczenia w zawód, studenci umownie po jego otrzymaniu złożeniu ślubowania dołączają do grona pielęgniarek.

Czepek pielęgniarski oznacza pokorę i chęć służenia innym ludziom, obok munduru pielęgniarskiego, hymnu pielęgniarskiego i Lampki Florence Nightingale należy do Symboli Pielęgniarstwa.

Uroczystość Czapkowania swoją obecnością zaszczycili:

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie profesor Zofia Wilimowska,
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, doktor inżynier Mariusz Kołosowski,
Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, profesor Andrzej Brodziak,
Zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa - doktor Agnieszka Wolińska,
Wykładowcy, asystenci i pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa: doktor Krystyna Rasławska, doktor Alicja Rózyk - Myrta, magister Barbara Białkowska, magister Barbara Czerny, magister Joanna Filipiak, magister Lucyna Frihauf, magister Estera Kołat,magister Anna Komarow - Kuźmińska, magister Alicja Ulman, magister Anna Zylińska,
Naczelny Pielęgniarz Nyskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, magister Dariusz Klonowski
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa, magister Henryka Homętowska.
Przedstawiciel Instytut Jazzu, współorganizator uroczystości Czepkowania magister Roman Hudaszek.

Lucyna Frihauf
 

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK