KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego 

W ramach 14 Nyskiego Festiwalu Nauki odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Medycznych (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne) oraz Instytut Nauk o Zdrowiu (dietetyka, kosmetologia, psychofizyczne kształtowanie człowieka) dotycząca współczesnej problematyki zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego. Konferencji przewodniczył prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, który rozpoczął konferencję wygłaszając referat pt. „Jak poprawiać stan publicznego zdrowia psychicznego na poziomie społeczności bądź całej populacji".

Podczas konferencji analizowano społeczny wymiar zdrowia w odniesieniu do aktualnych problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego, upowszechniano wśród szerokiej społeczności lokalnej świadomość zdrowotną oraz zwiększano wiedzę na temat celów i zadań, jakie stawia zdrowie publiczne, z uwzględnieniem dostępności do holistycznej opieki wielozadaniowej.

Konferencja podzielona była na dwie sesje plenarne oraz panele tematyczne. Sesje plenarne obejmowały tematykę psychicznego, społecznego i kulturowego wymiaru zdrowia publicznego oraz żywności, żywienia i zdrowia. Natomiast panele tematyczne poświęcone były:

  • znaczeniu żywienia i aktywności fizycznej w budowaniu społecznego potencjału zdrowotnego;
  • pielęgniarstwu holistycznemu we współczesnej opiece medycznej;
  • obecnemu stanowi i perspektywom rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • oraz innym aspektom współczesnego zdrowia.

Obok wykładowców i naukowców z kraju i zagranicy swoje referaty wygłosili studenci polskich uczelni, w tym również absolwenci nyskiej PWSZ.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu. Zaowocowała także wydaniem w naszej Oficynie Wydawniczej monografii pod red. Andrzeja Brodzaka i Marzeny Zołoteńki-Synowiec "Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego".

 

 

Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK