NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Gallery Nysa City

6-7.06.2018 “Beauty in Architecture – Tradition and Contemporary Times”
I International Interdisciplinary Scientific-Technical Conference

University of Applied Sciences in Nysa - PWSZ w Nysie - invites to I International Interdisciplinary  Scientific-Technical Conference “Beauty in Architecture – Tradition and Contemporary Times” organised in term: 6-7.06.2018 under the Patronage of the UAS in NYSA Rector  - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie and Ministry of Culture and National Heritage - prof. dr hab. Piotr Gliński , among others.

Paper Registration  deadline: 15.03.2018

More info:  http://www.pwsz.nysa.pl/aktualnosci/pliki/beauty_in_architecture.pdf
Contact: pieknowarchitekturze2018@pwsz.nysa.pl or bwm@pwsz.nysa.pl
Institute of Architecture –http://www.pwsz.nysa.pl/aktualnosci/pliki/architecture_and_urban_planning.pdf
UAS in Nysa brochure - http://www.pwsz.nysa.pl/aktualnosci/pliki/University_of_Applied_Sciences_in_Nysa.pdf
ICO - http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=25
R&D Centre for Conservation and Renovation - http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/cbekz/pliki/cbekz_broszura_en.pdf

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK