NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Gallery Nysa City

“Passion, culture, heritage-future” 
Lectures and workshops of disappearing professions   

On 16th October 2018 two hundred thirty pupils and students of Nysa District visited Research and Education Centre of University of Applied Sciences in Nysa. They took part in information meeting and workshops within the framework of project named “Conservation of cultural and historical heritage through the restoration of monuments in Pokój Commune and educational activities in Opole Voivodship”. The project was carried out by University of Applied Sciences in Nysa in cooperation with Pokój Commune, the Commune Centre of Culture in Pokój, the Sport and Leisure Centre in Pokój, the Voivodship Office of Monuments Conservation in Opole and the Voivodship Labour Office in Opole. 

The participants had the pleasure to see the professions, which are very unique or even forgotten. Moreover, the guests were encouraging students to follow their dreams and use them as an idea for business. After the meeting, the participants took part in workshops organized by Research and Development Centre for Renovation and Conservation and invited guests who prepared thematic stands of: 

  • Goldsmiths
  • Stained-glass
  • Ceramic
  • Laser
  • Artistic handicraft of wicker
  • Artistic handicraft of decoupage

Great thanks to all guests for coming and spending time at Univeristy of Applied Sciences in Nysa. We hope the meeting will be a great inspiration for creating your lifelong passion and will contribute to preservation of cultural heritage of our region.

 Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK