NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Partner
Universities
Nysa City

ERASMUS+ Adaptation Day 

UAS in Nysa International Cooperation Office would like to invite all of incomings Erasmus+ students and their tutors for the Adaptation Day which will be held on 02.10.2019 (9 a.m.) at NYSA SAILING CLUB IN GŁĘBINÓW.  Feel the climate of Nysa Lake in Autumn and ride along with UAS Nysa!!!

The aim of the meeting is integration of the all the international students. During the day we would like to present you general facts about our town and interesting things that you need to know, like the University rules, security and administrative matters. You will also have the possibility to get to know all of the other students that most likely will be living with you so it's a perfect opportunity to “break the ice”  and make conversations and friendships.

This semester we have the pleasure of receiving international students coming from: Turkey, Spain, Montenegro, Kosovo, Greece, Portugal. We still await confirmations from Mexico, USA, India, Indonesia and China.

More info and confirmation of participation: bwm@pwsz.nysa.pl

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK