Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Przyszli trenerzy personalni szkolili się w Grecji z firmą RAINBOW

5 kwietnia 2018 r. odbyła się rekrutacja wstępna do Biura Podróży Rainbow na stanowisko animatora czasu wolnego. Pomyślnie przeszliśmy pierwszy etap, kwalifikując się jednocześnie na wyjazd szkoleniowy przygotowujący do zagranicznej praktyki w sezonie wakacyjnym. Na 700 kandydatów z całej Polski, dostaliśmy się do grona 150 osób, które miały możliwość uczestniczyć w zagranicznym szkoleniu.

28 kwietnia wyjechaliśmy do Grecji, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w 4-gwizdkowym hotelu Chrousso Village położonym na półwyspie Kassandra przy zatoce Toroneos. Przez tydzień intensywnie uczestniczyliśmy w zajęciach szkoleniowych z zakresu pracy z dziećmi, dorosłymi, organizacji czasu wolnego oraz transferu turystów. Szkolenie zakończyło się licznymi zaliczeniami, między innymi z udzielania pierwszej pomocy, pracy z mikrofonem, malowania twarzy, podstaw zumby, fitnessu oraz stretchingu. Ponadto, każdy z nas zdał egzamin pisemny oraz odbył rozmowę sprawdzającą w języku angielskim.

Jesteśmy szczęśliwi, że Instytut Nauk o Zdrowiu i Biuro Karier zorganizowały spotkanie z firmą, które w nieodległej przyszłości okazało się bardzo owocne. Z wielkim entuzjazmem czekamy na wakacyjne, zagraniczne praktyki z firmą Rainbow oraz Erasmus +.

 

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK