Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Spotkanie z przedstawicielem Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Biuro Karier PWSZ w Nysie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na wykład otwarty pt. „Informatyk w CBA – zadania i rola CBA w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski”. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Program przewiduje:

  1. Wprowadzenie w specyfikę działalności służb specjalnych.
  2. Zadania i rola CBA w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.
  3. Zasady rekrutacji do CBA.
  4. Ścieżka kariery w służbie specjalnej.
  5. Pytania i odpowiedzi.

Wykład odbędzie się 26 października 2018 r. o godz. 11:20 w sali nr 2, bud. A.

Zapraszamy!

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK