Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Program rozwoju zawodowego dla Pielęgniarstwa

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu jest nowoczesną placówką posiadającą Certyfikat Akredytacyjny. Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Program rozwoju zawodowego to 3-miesięczny, dedykowany absolwentom program, który pomoże postawić pierwsze kroki w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Celem programu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań w wybranym obszarze, zgodnie z przyjętymi przez Szpital standardami. 

Co oferuje program:

  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanym Szpitalu Klinicznym;
  • Możliwość wyboru Oddziału zgodnie z zainteresowaniami Absolwentów;
  • Umowę o pracę na czas określony 3 miesięczny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
  • Indywidulane szkolenia zawodowe na terenie Szpitala;
  • Możliwość ubiegania się o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • Wsparcie opiekuna podczas 3-miesięcznego programu;
  • Pracę w zespole doświadczonych lekarzy i pielęgniarek;
  • Konkurencyjne wynagrodzenie. Zwiększona podstawa wynagrodzenia, atrakcyjne dodatki motywacyjne, wypłacane już od pierwszego miesiąca udziału w programie;
  • Dofinansowanie karty Benefit MultiSport;
  • System nagród.

Do programu są zaproszeni absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo, którzy posiadają  aktualne prawo wykonywania zawodu oraz chcą  rozwijać kompetencje zawodowe.

Zapraszamy na dni otwarte od 17 do 28  czerwca 2019 r.

Więcej szczegółów – Biuro Karier PWSZ w Nysie.

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK