Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Targi Edukacji i Pracy Przyszłość Żaka 2019 w Nysie  - podsumowanie 

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyły się doroczne Targi Edukacji i Pracy „Przyszłość Żaka 2019”. Zorganizowane zostały przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Biuro Karier PWSZ w Nysie. Celem wydarzenia było wsparcie młodzieży w rozwoju edukacyjno – zawodowym. Podobnie, jak w poprzednich latach, impreza adresowana była do młodych ludzi, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i stojących przed poważnymi wyborami edukacyjnymi, studentów oraz bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Trzydziestu trzech wystawców regionu prezentowało oferty edukacyjne oraz propozycje zatrudnienia, w tym pracy wakacyjnej. Doradcy zawodowi instytucji partnerskich przeprowadzili warsztaty tematyczne, wśród których znalazły się zagadnienia efektywnej komunikacji, mającej wpływ w oddziaływaniu na innych, atrakcyjności na rynku pracy oraz umiejętności wyboru odpowiedniego kierunku studiów w perspektywie przyszłości. Chcący wiedzieć o sobie więcej skorzystali z Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych. Wszyscy doradcy służyli także pomocą w ramach konsultacji indywidualnych. 

Bardzo cieszy nas fakt, że targi cieszyły się zainteresowaniem, a młodzież mogła skorzystać z propozycji edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnienia. Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie przyczyni się do dobrych decyzji i lepszej jakości życia w przyszłości, czego serdecznie życzymy każdemu, stojącemu przed poważnym wyborem.

Bardzo dziękujemy naszym wszystkim Wystawcom.

 
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK