KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Finanse i rachunkowość – staże i praktyczne kształcenie

W ramach realizacji programu PO WER 3.1 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie studenci kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie nabywają nowe umiejętności niezbędne w sektorze usług dla biznesu. Młodzi ludzie, przyszli zawodowcy i profesjonaliści, podnoszą swoje kompetencje i umiejętności dostosowując je do rynku pracy. Celem nowego projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D). Projekt realizowany jest w Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w zawodach, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcenie i rozwijanie umiejętności, pozwalających zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpoczęcie po studiach pracy. Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej studentów są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biurach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z absolwentów kierunku finanse i rachunkowość kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w PWSZ w Nysie jest wysoko oceniane.

Najnowszy nyski projekt podnoszenia kompetencji wśród studentów z Wydziału Nauk Ekonomicznych dotyczy dostosowania i realizacji programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość do potrzeb rynku pracy. Od października planowane są dla studentów trzymiesięczne programy stażowe w sektorze usług dla biznesu. W projekt włączeni zostali także pracodawcy i kadry. Planowana jest organizacja szkoleń i wizyt studyjnych w korporacjach oferujących usługi dla biznesu. Okres realizacji projektu wynosi 42 miesiące i potrwa do 30.09.2023r.

Program studiów finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia, a uzyskiwane przez studentów w trakcie studiów, poza ocenami, punkty ECTS pozwalają na bezpłatną wymianę międzynarodową studentów PWSZ w Nysie ze wszystkimi krajami europejskimi. Warto podkreślić, że studenci w Nysie w ramach programu Erasmus+ mogą wyjechać za granicę nawet na 12 miesięcy. Uczelnia ma obecnie już 131 uczelni partnerskich z 40 krajów.

Studenci w Nysie mają możliwość korzystania z sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i z szeregu programów wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstw (Excel, Insert GT, Symfonia Premium, CDN Optima), co gwarantuje, iż studia na tym kierunku spełniają standardy europejskie.

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie, uzyskują zdolności do podjęcia pracy w zawodzie asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych czy managera finansowego niższego stopnia, a także podjąć działalność na własny rachunek lub z powodzeniem podjąć dalszą naukę w Polsce albo za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne, a po okresie dokształcania na studiach II stopnia także głównego księgowego lub managera, szczególnie finansowego. Absolwenci kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale również w całym regionie, na terenie kraju oraz za granicą.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK