KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Jesienny Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy w PWSZ w Nysie

Przedstawiciele zagranicznych uczelni partnerskich z takich krajów jak: Bośnia i Hercegowina, Kosowo,  Łotwa, Meksyk, Rumunia, Słowacja, Turcja i Ukraina gościli podczas „International Staff Training Week” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Goście z zagranicy uczestniczyli już w 8. edycji programu, którego celem była m.in.: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze obsługi studentów zagranicznych poprzez udział w warsztatach ze studentami i kadrą administracyjną PWSZ w Nysie. Uczestnicy dzielili się także doświadczeniem międzykulturowym podczas wykładów otwartych. Rozmawiano o dalszej współpracy i projektach międzynarodowych.

Temat przewodni spotkania szkoleniowego "International student at the University-blessing or a curse?” skłonił uczestników do refleksji na temat korzyści jakie niesie ze sobą przyjmowanie studentów zagranicznych, ale też związanych z tym wyzwań i problemów. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego stało się faktem. Dlatego niezwykle ważne jest dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie działań skierowanych zarówno do studentów jak i kadry dydaktycznej i administracyjnej. Przyczynia się to do podniesienia jakości oferowanych usług, jak również świadomości międzykulturowej nie tylko uczestników, ale też pracowników wewnątrz instytucji.

Uczestnicy międzynarodowego szkolenia w PWSZ w Nysie, wzięli też udział w „Erasmus Day” dla studentów i uczniów nyskich szkół średnich. Zapoznali się z bazą dydaktyczną uczelni, ofertą turystyczną miasta Nysa, jak również odbyli spotkania w wydziałach oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej nyskiej Uczelni. Studenci kosmetologii mieli ponadto okazję wziąć udział w warsztatach poprowadzonych przez Gunjitę Vjatere z College of Cosmetology in Riga. Gabriela Galaz z Meksyku poprowadziła również warsztaty dla Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie, gdzie opowiedziała uczniom o swoim kraju oraz przeprowadziła konwersacje w języku hiszpańskim.

Podczas finałowego spotkania dla uczestników szkolenia wystąpił zespół muzyczny „Wave” działający przy Wydziale Neofilologii PWSZ w Nysie pod opieką dr Aliny Bryll. Nawiązano wiele nowych kontaktów i zaplanowano też kolejne wspólne działania na przyszłość.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK