KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PO WER – nowa edycja programu rozwoju PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dostosowuje kompetencje studentów i pracowników do rynku pracy, społeczeństwa oraz współczesnej gospodarki. Wszystko dzięki realizacji Programu PO WER, na który Uczelnia w Nysie pozyskała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszym etapie PWSZ w Nysie zrealizowała program pięciu dodatkowych kompetencji: pilotowania dronami, zakładania firmy, płynnej komunikacji w języku obcym, kursy pierwszej pomocy i wyjazdy studyjne. Trwa już druga edycja programu. Tym razem w PWSZ w Nysie wprowadzone zostaną m.in.: dodatkowe kształcenie poprzez e-learning, utworzona zostanie pracownia rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych, w bibliotece zainstalowany będzie książkomat i nowoczesne oprogramowanie, a także podniesione zostaną kompetencje studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie.

Wirtualna rzeczywistość na kierunkach technicznych

Utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na kierunku architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Jeden z filarów podniesienia jakości kształcenia na kierunku architektura stanowi zastosowanie technologii projekcji video opartej na mapowaniu obiektów przestrzennych. Planuje się wprowadzenia technologii do programu kształcenia w zakresie następujących przedmiotów: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wnętrz, historia urbanistyki i częściowo historia architektury. Studenci informatyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji, aby mogli być konkurencyjni na rynku pracy muszą posługiwać się nowoczesnym oprogramowaniem m.in. z zakresu skanowania 3D. Korzystanie przez nich z pracowni rzeczywistości wirtualnej przyczyni się do możliwości realizacji zajęć do tej pory tablicowych w warunkach symulacyjnych.

Kształcenie po przez e-learning

Studia o profilu praktycznym w nyskiej Uczelni wiążą się ze znacznym wymiarem praktyk zawodowych (w bieżącym roku akademickim 6 miesięcy). Realizacja części programu kształcenia poprzez e-learning da większą swobodę czasową studentom, ale jednocześnie zapewnia stosunkowo łatwy nadzór postępów nauczania i sprawdzanie zdobytej wiedzy przez prowadzącego. Kształcenie za pośrednictwem platformy e-learningowej wdroży studentów, a następnie absolwentów do ciągłego poszerzania swojej wiedzy zawodowej, co jest konieczne biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój dyscyplin oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w codziennej pracy osób specjalizujących się w danej dziedzinie.

Książkomat w uczelnianej bibliotece

W ramach projektu PO WER – etap II zmiany zostaną wprowadzone także w Bibliotece PWSZ w Nysie, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych. Książkomat pozwoli na odbiór wskazanej, w katalogu online biblioteki, pozycji o dowolnej porze w godzinach otwarcia uczelni, tym samym wydłużony zostaje dostęp do biblioteki. Zakup zewnętrznej wrzutni mechanicznej RFID HF z kolei pozwoli użytkownikom na zwrot pozycji o dowolnej porze 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zastosowanie tych urządzeń pozwala bibliotece na wydłużenie czasu świadczenia usług bez wydłużania godzin otwarcia biblioteki, dopasowanie się do indywidualnych potrzeb swoich użytkowników. Warto także podkreślić, że kadra nyskiej Uczelni w ramach II etapu programu PO WER będzie mogła nadal podnosić praktyczne kompetencje na certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w renomowanych przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

„Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia” realizowany będzie do końca grudnia 2021 roku. Nyska Uczelnia pozyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 5 188 040 zł.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK