KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich –  nabór studentów architektury – wyniki 

W ramach dodatkowego naboru studentów kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych wpłynęły 3 zgłoszenia. 

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które będą realizowały pilotażowy program praktyk zawodowych. Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

W ramach naboru dodatkowego w konkursie wzięły udział trzy studentki z kierunku architektura, które zgodnie z regulaminem otrzymały następujące punkty: 

  • Viktoryia Shuleuskaya – 8 pkt
  • Anna Pastuszka – 6 pkt
  • Adriana Gancarz – 6 pkt 

W związku z powyższym do projektu  zakwalifikowała się pani Viktoryia Shuleuskaya. 

 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK