Kontrast:

Podsumowanie projektu pn. "GENERACJA SMART"

60 osób ukończyło projekt pn. "GENERACJA SMART ? profesjonalny start do kariery" realizowany przez Biuro Karier PWSZ w Nysie przy współpracy z Instytutem Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie.

Głównym celem projektu było wyposażenie młodych ludzi, rozpoczynających drogę kariery zawodowej, w umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywnego wejścia na rynek pracy. Każdy uczestnik skorzystał z 3 części projektu:

  1. cykl trzech warsztatów dedykowanych pod konkretny profil zawodowy

    Zrealizowane zostały tematy dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, świadomego budowania swojej ścieżki zawodowej oraz postaw przedsiębiorczych. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się jak praktycznie wygląda ich zawód w czasie warsztatów "Techniki indywidualnej pracy z klientem".

  2. wizyty studyjne

    Każdy uczestnik skorzystał również z praktycznej nauki poprzez udział w wizytach studyjnych do Hotelu SPA Dr Irena Eris oraz Hotelu SPA Medical Dwór Elizy. W trakcie spotkań przedstawiono profil firmy, omówione zostały możliwości współpracy ze studentami, a także poznano wszystkie aspekty funkcjonowania tego typu obiektów.

  3. event podsumowujący

    "Coaching kariery ? świadome budowanie ścieżki rozwoju" pod takim hasłem odbyła się ostatnia część projektu. Spotkanie podsumowujące zostało poprowadzone przez doświadczonego coacha, który na własnym przykładzie pokazał jak motywacja i określenie celów zawodowych może wpłynąć na osiągnięcie sukcesu. Uczestnicy zostali zachęceni do świadomego budowania ścieżki kariery i samorozwoju.

Udział w projekcie był doskonałą okazją do zdobycia przez uczestników praktycznych umiejętności i budowy postaw przedsiębiorczości oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
W projekcie wzięło udział 60 studentów z kierunków: dietetyka, kosmetologia oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka. Projekt trwał od 1 września do 30 listopada 2016 r.

Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego

Zobacz nasz profil na FACEBOOK