KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Akademia Rainbow

Dnia 12 marca 2018 roku Instytut Nauk o Zdrowiu i Biuro Karier zorganizowało spotkanie dla studentów kosmetologii i psychofizycznego kształtowania człowieka z przedstawicielem firmy RAINBOW Panem Krzysztofem Sikorskim.

Podczas wydarzenia Pan Krzysztof przedstawił charakterystykę trzech zawodów związanych z pracą w firmie. Były to: animator czasu wolnego, rezydent oraz pilot wycieczek. Studenci dowiedzieli się jakie wymagania i warunki są konieczne do spełnienia przy rekrutacji. Natomiast Pani Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych, uczelniany koordynator programu Erasmus+ mgr Anna Opałka dodała sporo informacji dotyczących zasad korzystania z programu Erasmus+ itp.  Spotkanie okazało się bardzo interesujące i owocne bowiem studenci wykazali duże zainteresowanie odbyciem praktyk zawodowych w  RAINBOW oraz rozważają podjęcie pracy w firmie.

Kolejne spotkanie - tym razem rekrutacyjne - odbędzie się 5 kwietnia o 15:30 w sali 11 bud. C. W razie pytań proszę kontaktować się z mgr inż. Bartłomiejem Kozakiem, biurokarier@pwsz.nysa.pl lub mgr Ewą Szurą, ewa.szura@pwsz.nysa.pl.

 
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK