KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Warsztaty kreatywności w ramach PO WER 3,5 

27.11.2018 roku odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji miękkich w ramach programu PO WER 3,5. Przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Wodzińską, która w latach 2019 - 2018 była pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Pedagogiki Twórczości. Warsztaty dotyczyły kreatywności - jednej z podstawowych cech wykorzystywanych w pracy trenera personalnego oraz animatora czasu wolnego.

W czasie zajęć przyszli trenerzy personalni studiujący na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka poznali 5 czynników twórczego myślenia i ćwiczenia, które pozwalają te czynniki trenować. Pozwoli to na samodzielne rozwijanie się w tym zakresie w przyszłości. Wykorzystane zostały różnorodne metody i techniki dydaktyczne wprowadzające atmosferę sprzyjającą pracy twórczej.

 

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK