KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Relacje z przebiegu praktyk

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka, przyszli trenerzy personalni odbywają 6 miesięczne płatne praktyki pilotażowe. Oto krótka relacja z przebiegu praktyk:


Praktyki odbywam w Coton Fit & Beauty w Brzegu, gdzie moim opiekunem jest Pan Łukasz Szymecki. Korzystam z wiedzy i doświadczenia opiekuna i zatrudnionych w klubie instruktorów. Uczę się prowadzić zajęcia fitness oraz treningi personalne. Mam możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w trakcie prowadzenia zajęć grupowych, takich jak Pilates, TRX, Stretching, Cellu Stop. Każdy dzień na praktykach umożliwia mi zdobycie kolejnej dawki wiedzy, którą będę mogła wykorzystać jako przyszły Trener Personalny.Pozdrawiam

Gabi 


Studio Sport Parys jest placówką, która pozwala w pełni rozwijać umiejętności w branży fitness. Wykorzystuje innowacyjne metody szkoleń oraz treningów, dzięki czemu praktykanci biorący udział w projekcie, mogą w zadowalający sposób uzyskiwać wiedzę, dotycząca rozwoju psychofizycznego. Jest to świetne miejsce przygotowujące do pracy z klientem, co sprawia, że w doskonały sposób możemy ustalać jego potrzeby oraz przyczyniamy się do wyznaczania celów.

Studenci 


Moją praktykę pilotażową odbywam w klubie fitness Wellfit w Kędzierzynie Koźlu, gdzie opiekunem zakładowym jest Pani mgr Aldona Cybulska, a opiekunem uczelnianym Pani mgr Ewa Szura. Na praktykach mam okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez klub jak również prowadzić zajęcia. Zapoznałam się z programem komputerowym wykorzystywanym przez klub, dzięki któremu można monitorować m.in. aktywność klientek (wejście, umowy, karnety). Biorę udział w licznych akcjach marketingowych takich jak "śniadania w wellficie", Mikołajki oraz reprezentowanie klubu na dniach otwartych w SKODZIE, gdzie przeprowadzany był trening Indoor Cycling. Mam okazję do rozmowy z klientkami na różne tematy m.in. na temat projektu pn. "metamorfoza", którym objeta jest jedna z klientek klubu. W wolnych chwilach mam możliwość przygotowania oraz wypróbowania na sobie danego treningu. Pozdrawiam

Gosia


Praktyki odbywam w Maximus Fitness Club w Opolu. Moim opiekunem jest  instruktorka Jumping Frog Barbara Ganczarska. Praktyki przebiegają w miłej atmosferze pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Różnorodne zajęcia pomagają mi poszerzać wiedzę na temat treningów oraz układać indywidualne treningi dostosowane do poziomu wytrenowania klienta. 

Marta  


Praktyki odbywam w siłowni pod nazwą: "BodyArt Viola". W ramach praktyk zajmuję się między innymi zapoznaniem z różnymi formami aerobiku uczestnicząc na zajęciach, jak i również poprzez możliwość poprowadzenia niektórych zajęć. Często mam możliwość rozmowy na tematy związane z branżą fitness, co przeradza się na naukę różnych form treningów zawartych w konspektach, które przygotowuję, a następnie są one sprawdzane na siłowni. Mam okazję zapoznać się z tym w jaki sposób wygląda asysta na recepcji oraz jakie są zasady prowadzenia klubu fitness. Świetną możliwością jest również korygowanie błędów osób ćwiczących na siłowni jak i na zajęciach grupowych, dzięki czemu osoby ćwiczące mogą nauczyć się poprawnej techniki wykonywanych ćwiczeń.  Warto również zwrócić uwagę, że na zajęcia przychodzą osoby w różnym wieku, co przyczynia się w dużym stopniu do nauki kontaktów interpersonalnych z klientem. 

Dawid


„Praktyki odbywamy w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Do naszych obowiązków należą min. obsługa klientów i praca na recepcji oraz ustalanie grafików jak i planu pracy na obiekcie. Ponadto prowadzimy zajęcia pozalekcyjne oraz rekreacyjne. Ja-Bartłomiej oraz Tomasz zajmujemy się zagadnieniami z zakresu gier zespołowych oraz treningów na nie ukierunkowanych, zwracamy uwagę na przygotowanie motoryczne zawodników w zależności od uprawianej dyscypliny natomiast Adrian i Michał zajmują się prezentacją tematu kalisteniki, oraz pokazami na specjalnie przygotowanej konstrukcji dla młodzieży. Oprócz tego w dalszym ciągu zaznajamiamy się ze strukturą funkcjonowania i działania obiektu sportowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni uczelni i GCSiR W Paczkowie za możliwość odbywania płatnych praktyk pilotażowych. Pozdrawiam

Bartek, Tomek, Michał i Adrian


 

 Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK