KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Jubileuszowa X Konferencja Żywienie, Zdrowie i Choroby

W dniu 30 listopada 2019 r. odbyła się we Wrocławiu Jubileuszowa X Konferencja Żywienie, Zdrowie i Choroby zorganizowana przez Zakład Dietetyki Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Wojewódzkiego Konsultanta ds. Gastroenterologii. Pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym oraz przygotowaniami do konferencji pełniła: Pani prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka. Tematami wiodącymi konferencji były: modulowanie mikrobioty jelitowej dietą, dieta w autyzmie, dieta w nieswoistych zapaleniach jelit, jadłowstręt psychiczny, niedożywienie, leczenie żywieniowe w chorobach trzustki, dieta w chorobie Hashimoto.

Konferencja składała się z trzech sesji naukowych, których moderatorami były m.in.: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka, dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec i dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie. W konferencji uczestniczyły również Panie: dr Beata Całyniuk, dr Marta Misiarz oraz mgr Ewa Szura, które były członkiniami Komitetu Naukowego Konferencji. W konferencji brała również udział Pani dr Jagoda Rydelek.

Konferencja cieszyła się wielkim uznaniem środowiska naukowego, jak i praktyków prezentujących różne zawody medyczne, w tym dietetyków.

Uzupełnieniem części naukowej spotkań była oferta wielu firm, związanych z dietetyką i środowiskiem medycznym.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wykładowców, studentów, absolwentów PWSZ w Nysie oraz wszystkich zainteresowanych żywieniem w zdrowiu i chorobie do Wrocławia na XI Konferencję Żywienie, Zdrowie i Choroby.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK