KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Velocity Based Training-szkolenie oparte na szybkości 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka odbyli szkolenie z zakresu Velocity Based Training w klubie fitness Calypso w Katowicach, podczas którego zostały poruszone takie zagadnienia jak:

 • pojęcia: Effort, Load, Exertion;
 • zalety i wady VBT;
 • zależność między prędkością a siłą/obciążeniem w podstawowych ćwiczeniach przygotowania motorycznego (siłowych, balistycznych, plyometrycznych);
 • przykładowe zakresy prędkości w ćwiczeniach w zależności od celu;
 • zależność pomiędzy prędkością a zmęczeniem;
 • próg minimalnej prędkości (ang. Minimal Velocity Threshold, MVT);
 • krzywa siły-prędkości, obciążenia-prędkości;
 • zdolności szybkościowo-siłowe;
 • trening oparty na prędkości vs trening oparty na procentach;
 • prace naukowe przedstawiając podstawowe zasady treningu;
 • Autoregulation (drop-offs, readiness);
 • przykładowe jednostki treningowe;
 • profilowanie obciążenia-wysiłku (ang. Exertion-Load Profiling);
 • profilowanie obciążenia-prędkości (ang. Load-Velocity Profiling);
 • szacowanie 1RM (1RM Prediction);
 • wykorzystanie sprzętu GymAware do pomiaru prędkości;
 • VBT a feedback;
 • kształtowanie poszczególnych zdolności szybkościowo-siłowych za pomocą VBT;
 • programowanie jednostek, mikrocykli, bloków, mezocykli, makrocykli treningowych na podstawie VBT;
 • środki/metody treningowe wykorzystując VBT.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK