Kontrast:

Międzynarodowe zespoły studenckie opracowały modele funkcjonowania firm

Kreatywnie, innowacyjnie i w międzynarodowym środowisku. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie stworzyli pomysły na firmy, które planują uruchomić.

W dniach od 21 do 25 kwietnia, 37 studentów z 8 krajów, pracowało w ramach międzynarodowych warsztatów zorganizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie i Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie, nad zbudowaniem modelu bardzo dobrze funkcjonującej firmy, która będzie wyróżniała się na rynku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody tworzenia koncepcji biznesowych - Business Model Canvas, cztery grupy warsztatowe wypracowały w początkowym etapie 32 pomysły na własne firmy!

Przez kolejne dni warsztatów międzynarodowe zespoły studentów stworzyły gotową, przetestowaną koncepcję na świetnie funkcjonujący biznes. Ciężka praca i zaangażowanie doprowadziły do powstania takich biznesów, jak: Puzzle Advertisment - oferujący nietypową reklamę wielko powierzchniową; Happy Pets - nowoczesny, oferujący kompleksową obsługę, hotel dla zwierząt, Happy Plates - restaurację opierającą swoje działania o zdrowe organiczne produkty; Oasis of innovation - producenta innowacyjnych multimedialnych plecaków.

Końcowy efekt prac przedstawiony został podczas drugiego dnia konferencji "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village" w formie krótkich wystąpień inwestorskich Investor Pitch Desk. Wypracowane pomysły zostały bardzo dobrze ocenione przez komisję ekspercką, w skład której weszli nauczyciele akademiccy PWSZ w Nysie: prof. Mariusz Czekała, dr inż. Marta Targowicz, dr Joanna Szczepańska z Instytutu Finansów oraz dr inż. Piotr Chwastyk z Instytutu Nauk Technicznych.

Innowacyjne warsztaty Business Model Canvas poprowadzone zostały przez Pana Łukasza Gądka z firmy Proximity Groth, specjalistę ds. wdrażania pomysłów biznesowych i tworzenia zyskownych modeli biznesowych oraz mgr. inż. Bartłomieja Kozaka, doradcę zawodowego, specjalistę z zakresu tworzenia startup'ów i rozwoju akademickiej przedsiębiorczości.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK