Kontrast:

PRACODAWCY NA UCZELNI
- warsztaty z pracodawcami dla studentów finansów i rachunkowości - podsumowanie

W ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych studentów" 20 studentów kierunku Finanse i Rachunkowość wzięło udział w warsztatach z pracodawcami z branży związanej z finansami. Studenci pracowali w małych grupach czteroosobowych, co pozwoliło na bezpośredni kontakt z pracodawcą - prowadzącym zajęcia warsztatowe. W sumie odbyło się 35 warsztatów/spotkań z pracodawcami w okresie od 21 marca do 24 maja w dwóch blokach tematycznych:

I. Warsztaty z pracodawcami - praktykami biznesu (12 godz.) kształcące umiejętności komunikacyjne, przedsiębiorcze i analityczne, gdzie pod nadzorem praktyka studenci nabywali bądź rozwijali określone kompetencje, poszukiwane przez pracodawców u absolwentów. W ramach warsztatów odbyły się trzy spotkania każde z innym pracodawcą. Przedmiotem zajęć było m.in.:

 • zarys cech pracownika, jego praw i obowiązków pracy, przekładających się na niezbędne cechy i zachowania,
 • analiza cech i kompetencji oczekiwanych od pracowników, wcześniej wskazanych przez studentów,
 • uzasadnienie przykładami dlaczego pracownik powinien charakteryzować się określonymi cechami i przejawiać konkretne zachowania,
 • zadanie testowe pozwalające studentom na poznanie własnych cech osobowości, które mogą pozwolić na lepsze rozwinięcie kompetencji w zakładzie pracy jako pracownik.

II. Nyska Akademia Mistrzów - warsztaty przybliżające specyfikę branży finansowej poprowadzone przez czterech specjalistów. Tematem zajęć był m.in.:

 • zakres obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu księgowego,
 • zakres zleceń realizowanych przez biuro rachunkowe,
 • ocena predyspozycji i kwalifikacji uczestników warsztatów pod kątem wykonywania pracy w biurze rachunkowym,
 • analiza cech wspólnych księgowych pracujących na etacie i prowadzących biuro rachunkowe pod kątem rozpoznania predyspozycji studentów.

Metody prowadzonych zajęć miały formę:

 • mini wykładów,
 • pracy w grupach,
 • pracy indywidualnej,
 • burzy mózgów,
 • pogadanki z elementami dyskusji.

Nasi studenci, a niebawem absolwenci mieli możliwość poznać jakie wymagania są stawiane potencjalnym kandydatom oraz jakie umiejętności są przez pracodawców pożądane. Dzięki temu, łatwiej będzie im określić brakując cechy i umiejętności przed podjęciem kroków zmierzających do uzupełnienia kwalifikacji.
Warsztaty z pracodawcami były jednym z elementów całego projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych studentów" realizowanego przez Biuro Karier PWSZ w Nysie, w którym 20 studentów finansów i rachunkowości wzięło udział.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK