Kontrast:

Specjalistyczny kurs Autodesk Inventor zakończony!

7 studentów III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji ukończyło kurs realizowany w ramach projektu "Podniesienie kompetencji".

Kurs miał na celu podnieść kompetencje studentów w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w 2D i 3D elementów mechanicznych, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Omówione zagadnienia to między innymi:

 • Tworzenie brył 3D w oparciu o szkic 2D.
 • Parametryzacja.
 • Wydruk brył 3D w formie pełnowymiarowej.
 • Kompletowanie zespołów na podstawie analizy kolizji, kinematyki.
 • Moduł konstrukcji spawanych.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Eksport do plików .pdf i .dxf.

Kurs był prowadzony przez dr Tomasza Wanata - wykładowcę Instytutu Nauk Technicznych.

Każdy uczestnik, na zakończenie kursu, otrzymał dyplom potwierdzający nabyte umiejętności.

Projekt wpisuje się w nowy, zatwierdzony na Senacie PWSZ w Nysie, Program pięciu dodatkowych kompetencji.

Uczestnicy w ramach projektu biorą udział w:

 • specjalistycznym szkoleniu/kursie podnoszącym kompetencje (Photoshop, Excel, Inventor),
 • Nyskiej Akademii Mistrzów - spotkania z pracodawcami,
 • warsztatach kompetencyjnych,
 • dwóch wizytach studyjnych do wiodących firm w regionie.

Projekt jest realizowany przez Biuro Karier PWSZ w Nysie.Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK