Kontrast:

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu.

Biuro Projektu ogłasza cztery konkursy dla pracodawców na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

  1. Konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przedmiotem konkursu jest opracowanie programu oraz przeprowadzenie 8 godzin zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych (4 godziny na każdą z 2 grup) podnoszących kompetencje studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nysie. Celem warsztatów jest ukształtowanie kompetencji komunikacyjnych, przedsiębiorczych i analitycznych wśród uczestników. Zajęcia będą prowadzone w PWSZ w Nysie dla 2 grup 3/4 osobowych w okresie od 30 października 2017 r. - 30 grudnia 2017r., zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dokumenty do pobrania dla pracodawców:

  1. Konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przedmiotem konkursu jest opracowanie programu oraz przeprowadzenie 8 godzin zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów (4 godziny na każdą z 2 grup) podnoszących kompetencje studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Celem warsztatów jest przedstawienie specyfiki danej branży, a także oczekiwań stawianych przez pracodawców. Prowadzący wskaże kluczowe kompetencje dla danego zawodu/branży oraz możliwości ich nabycia. Zajęcia będą prowadzone w PWSZ w Nysie dla 2 grup 3/4 - osobowych w okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dokumenty do pobrania dla pracodawców:

  1. Konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych dla kierunku Informatyka

Przedmiotem konkursu jest opracowanie programu oraz przeprowadzenie 12 godzin zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych (4 godziny na każdą z 3 grup) podnoszących kompetencje studentów kierunku Informatyka PWSZ w Nysie.
Celem warsztatów jest ukształtowanie kompetencji komunikacyjnych, przedsiębiorczych i analitycznych wśród uczestników. Zajęcia będą prowadzone w PWSZ w Nysie dla 3 grup 4 - osobowych w okresie od 30 października 2017 r. - 30 grudnia 2017 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dokumenty do pobrania dla pracodawców:

  1. Konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów dla kierunku Informatyka

Przedmiotem konkursu jest opracowanie programu oraz przeprowadzenie 12 godzin zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów (4 godziny na każdą z 3 grup) podnoszących kompetencje studentów kierunku Informatyka. Celem warsztatów jest przedstawienie specyfiki danej branży, a także oczekiwań stawianych przez pracodawców. Prowadzący wskaże kluczowe kompetencje dla danego zawodu/branży oraz możliwości ich nabycia. Zajęcia będą prowadzone w PWSZ w Nysie dla 3 grup 4 - osobowych w okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dokumenty do pobrania dla pracodawców:

Termin zgłoszeń dotyczących -konkursu dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych mija z dniem 23.10.2017 r.

Termin zgłoszeń dotyczących -konkursu dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów mija z dniem 30.10.2017 r.

Kontakt:
Biuro Projektu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Obrońców Tobruku 5, pokój 103
48-300 Nysa
tel. 77 409 08 72
e-mail: biurokarier@pwsz.nysa.pl


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK