Kontrast:

Studenci Informatyki na wizycie w firmie IBM Global Delivery Center oraz w firmie AIUT

Studenci kierunku informatyka w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych organizowanych przez Biuro Karier PWSZ w Nysie
w firmach:

  1. IBM Security - X-Force Command Center we Wrocławiu w dniu 23.02.2018 Uczestniczący w wizycie studyjnej studenci poznali środowisko pracy, dzięki czemu będą mogli zdobywać umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą im lepiej przygotować się do podjęcia pracy w firmie IBM. W ramach wizyty studenci mieli między innymi możliwość zapoznać się:
    - jak pracuje się w firmie i jakie narzędzia są wykorzystywane; 
    - jakie specjalizacje Managed Security Services można znaleźć w firmie IBM;
    - jak wygląda proces rekrutacji w firmie IBM.  
  1. Firma AIUT w Gliwicach w dniu 02.03.2018 r. Studenci z kierunku informatyka podczas wizyty studyjnej w firmie AIUT zrealizowali wszystkie założone merytoryczne efekty kształcenia. Uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki pracy w różnych działach firmy AIUT, zapoznać się z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w pracy informatyka, poznać metody zastosowania pojazdów autonomicznych do usprawnienia procesu produkcji czy też metodykę budowania i oprogramowywania robotów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Uczestnicząc w wizycie studyjnej Studenci poznali środowisko pracy w firmie, dzięki czemu będą mieć możliwość zdobywać umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą im lepiej przygotować się do podjęcia pracy w firmie AIUT. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK