Kontrast:

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI
Warsztaty z pracodawcami dla studentów informatyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji – podsumowanie

W ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" studenci kierunku: informatyka (12 os.) i kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji (7os.) wzięli udział w warsztatach z pracodawcami z branży związanej odpowiednio z kierunkiem, który studiują.

Studenci mieli możliwość spotkania z pracodawcami z firm:

 • AIUT - firma inżynierska działająca w obszarach automatyki, robotyki, telemetrii i informatyki;
 • Novelty - specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów zdalnie sterowanych statków latających;
 • Storecat - tworzy dedykowane rozwiązania informatyczne dla biznesu;
 • IBM - jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie, lider w kreowaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych;
 • HLT - specjalizuje się w produkcji i dystrybucji nowoczesnych systemów oświetleniowych do różnych przestrzeni (mebli, wnętrz);
 • Schattdecor - producent innowacyjnych powierzchni dekoracyjnych wykorzystywanych w produkcji powierzchni meblowych oraz elementów wyposażenia wnętrz, podłóg itp.;
 • Intersnack - firma, której fabryki rozsiane są po całej Europie jest producentem słonych przekąsek, jej wyroby są sprzedawane pod markami takim jak min. Felix, Crispers, poza tym Intersnack Poland dostarcza szeroką gamę półproduktów producentom działającym w przemyśle spożywczym;
 • Wakmet - producent armatury przemysłowej staliwnej;
 • Famad - Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych, specjalizuje się w produkcji urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym związanym z technologią klejenia, obróbki i uszlachetniania drewna.

Warsztaty/spotkania miały miejsce w okresie od listopada 2017 do marca 2018 i odbyły się w dwóch blokach tematycznych:

 1. Warsztaty z pracodawcami (12 godz.) - kształcące umiejętności komunikacyjne, przedsiębiorcze i analityczne, gdzie pod nadzorem praktyka studenci nabywali bądź rozwijali określone kompetencje, poszukiwane przez pracodawców u absolwentów. W ramach warsztatów odbyły się spotkania z trzema pracodawcami. Przedmiotem zajęć było m.in: 
  1. Omówienie cech, które powinien posiadać kandydat starający się o pracę w firmie.
  2. Elementy miękkiego szkolenia HR (praca w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania, ciągłe doskonalenie)
  3. Elementy pracy warsztatowej jako budowa zespołów i próba wypracowania pomysłu dla określonego zadania lub problemu.
  4. Autoprezentacja uczestników w kontekście współpracy z firmą czy próbnej rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem doświadczeń zebranych podczas spotkań.
 2. Nyska Akademia Mistrzów (16 godz.) - warsztaty przybliżające specyfikę danej branży, poprowadzone były przez czterech specjalistów z branży informatycznej oraz przez zawodowców z obszaru zarządzania i inżynieria produkcji. Przedmiotem zajęć był m.in.:
  1. Wprowadzenie studentów w specyfikę branży.
  2. Praca ze studentami mająca na celu sprawdzenie oraz rozwinięcie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w firmie lub w branży.
  3. Omówienie wymogów stawianych kandydatowi i umiejętności które są najbardziej cenione u przyszłych pracowników.
  4. Cenne rady - jak kierować swoją ścieżką rozwoju zawodowego aby odnieść sukces.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK