Kontrast:

Wirtualny spacer po Nysie w 3D 

Jednym z zadań w projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie” były zajęcia projektowe, w ramach których studenci mieli za zadanie wykonać zespołowo zlecony projekt, wymagający wykorzystania wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas toku studiów.

Zadaniem studentów kierunku informatyka był projekt - wirtualny spacer po Nysie w 3D.


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK