KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nowe wydawnictwo Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie

„Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo społeczności lokalnych. III Nyskie Forum Bezpieczeństwa” - to nowa publikacja pod redakcją dr Marii Huchrak oraz prof. Tadeusza Iwanka. Nowa publikacja Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie jest wynikiem realizowanego od kilku lat projektu pod nazwą – Nyskie Forum Bezpieczeństwa. Projekt ten jest realizowany we współpracy z nyskim starostwem powiatowym, urzędami miasta i gminy Nysy i Otmuchowa. Tegoroczna edycja dotyczyła zrównoważonego rozwoju regionu w wymiarze bezpieczeństwa mieszkańców.

W konferencji, która miała miejsce w PWSZ w Nysie w dniach 24-25 maja 2019 r., uczestniczyli naukowcy, samorządowcy, pracownicy administracji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorcy. Koncentrowali swoje wystąpienia na problemach związanych z procesami zrównoważonego rozwoju, ale również w szerszym kontekście przedstawiali problematykę współczesnego bezpieczeństwa. Wyzwaniem współczesnym jest połączenie nie tylko wiedzy teoretycznej prezentowanej przez naukowców, ale również konfrontacja jej z doświadczeniami władz rządowych i samorządowych. Konferencja ukazała teoretyczne i praktyczne przesłanki zrównoważonego rozwoju środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacyjny (ze wstępu).

Publikacja składa się z dwóch części. Część I poświęcona jest ujmowaniu zrównoważonego rozwoju w różnych perspektywach. W części drugiej znajdują się przykłady działań praktycznych w różnych kontekstach społecznych nawiązujących do idei zrównoważonego rozwoju.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK