Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

                                                                Wyjazd szkoleniowy do Koszyc

W dniach 30.09-4.10.2019 adiunkt Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, dr nauk prawnych Grzegorz Chmielewski zrealizował wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach programu Erasmus+. Uczelnią goszczącą była Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM,  ang. University of Security Management in Košice)

Podczas pobytu przeprowadzone zostały wykłady dla tamtejszych studentów oraz z zakresu prawa porównawczego obejmujące funkcjonowania instytucji państwowych względem bezpieczeństwa w Polsce i na Słowacji. Same wykłady stanowiły wyzwanie, gdyż były prowadzone zarówno w języku słowackim jak i ze względu na goszczących studentów z innego kraju (Wietnam) odbyły się one częściowo w języku angielskim.

 Głównym celem delegacji było wzmocnienie współpracy pomiędzy PWSZ w Nysie a odwiedzaną Uczelnią. Przedstawiono ofertę dla studentów chcących studiować na naszej Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W tym celu odbyły się spotkania z władzami VŠBM: prorektorem ds.  kształcenia, dr.h.c. doc. JUDr. Stanislavem Križovským, PhD oraz pełniącą obowiązki prorektora ds. wiedzy i badań, Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA (czego dowodem jedno z załączonych zdjęć). Poruszono kwestie formalne związane z wymianą studentów, uznawalności przedmiotów realizowanych podczas wyjazdów w ramach programu Erasmus+, dalszej współpracy w zakresie wymiany studentów (których do tej pory z Nysy uczestniczyło ponad 20 osób) jak też możliwości współpracy naukowej. Oprócz tego dr Grzegorz Chmielewski zapoznał się z aktualnymi sposobami zarządzania Uczelnią, a także jej funkcjonowaniem. Debatowano również nad sposobami zmotywowania młodych ludzi do wyjazdu za granicę celem nie tylko zgromadzenia wiedzy, lecz poszerzania swoich horyzontów..

Dr Grzegorz Chmielewski podczas 5-dniowego pobytu wziął także na zaproszenie organizatorów udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Słowackiej pt. „VIII dni konstytucyjne”. Uczestniczył w nich już po raz trzeci, a tym razem jako jedyny przedstawiciel polskiej nauki. Swoje wystąpienie poświęcone wybranym aspektom komparatystycznego ujęcia sądownictwa konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Słowackiej miał zaszczyt zaprezentować obok tak znamienitych mówców jak: Prezes Sądu Konstytucyjnego, Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier, Prezes Sądu Najwyższego na Słowacji, słowackiej Rzeczniczki Praw Obywatelskich, szefowej Słowackiej Rady Sądownictwa, czy też znakomitych reprezentantów czeskiego i słowackiego prawa, w tym prorektora Uniwersytetu w Pradze oraz dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Koszycach. Miał także możliwość osobistej rozmowy z Prezesem Sądu Konstytucyjnego na Słowacji (co uwieczniono na jednym z poniższych zdjęć).

Podczas wizyty był również czas na kwerendę biblioteczną oraz zwiedzanie pięknej, zabytkowej i wyjątkowej koszyckiej Starówki skupionej wokół ulicy Hlavnej oddalonej zaledwie ok.10 minut spaceru od siedziby Uczelni.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK