Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

WIZYTA PARTNERSKA W INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)  SURABAYA, INDONESIA 

W dniach 18-22.11.2019 miała miejsce wizyta partnerska przedstawicieli PWSZ w Nysie w Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS Surabaya w Indonezji. Uczelnię reprezentowali Pani mgr Anna Opałka- Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych oraz Pan Łukasz Gadomski – pracownik Centrum Badawczo Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie, którzy wzięli udział w programie

STAFF MOBILITY “One Week Experiences in ITS”

Główne sesje tematyczne:

 • “Trends in Mobility: Asian & Non Asian Perspective"
 • Consortium & Partnership, Information System, Mobility Activities
 • Internationalization at Home for Students & Non Academic Staffs
 • Participants Session in CommTECH Integrated Initiative 2019: Sharing about Students Activities & Managements in each participants university
 • Universities Promotion Session (Open Booth) for ITS Students & University around Surabaya 

Szczegółowy program STAFF MOBILITY “One Week Experiences in ITS”

W ramach wizyty reprezentanci kilkakrotnie prezentowali PWSZ w Nysie różnym grupom odbiorców między innymi dla uczestników programu, pracowników uczelni, studentów różnych Wydziałów oraz przedstawicieli uczelni indonezyjskich. Odbyły się również spotkania z Władzami uczelni ITS, pracownikami dydaktycznymi oraz lokalnego Biura Współpracy Międzynarodowej, wizyty studyjne w Instytutach i laboratoriach, w ramach których rozmawiano o szczegółach dalszej współpracy. Ponadto Partnerzy zaprezentowali uczestnikom swoją współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy wspierani są przez studentów z różnych kierunków w zakresie technologii, zarządzania innowacji. W ramach tygodniowego programu odbyła się również sesja: „Let's Study Abroad Fair Session”- prezentacje i targi edukacyjne skierowane do studentów oraz sesja networkingowa z uczelniami indonezyjskimi.

W programie pobytu znalazło się również szkolenie dla kadry administracyjnej związane z obsługą Programu Erasmus +  a także wykłady pt.: „Culture Communication in Business” przeprowadzone przez mgr Annę Opałkę dla studentów kierunków: Business management oraz Zarządzania oraz wykład Pana Łukasza Gadomskiego pt. „New methods in Conservation”.

Przedstawiciele PWSZ w Nysie wzięli również udział w ostatnim etapie rekrutacji na stypendia programu Erasmus +, w wyniku której spośród dziesiątków kandydatów wyselekcjonowano dwie najlepsze osoby. Studentki  Brigitta Mayori Puteri (Zarządzanie) oraz Zakiya Azizah Cahyaningtyas (Informatyka) studiować będą w Nysie w semestrze letnim 2020. DO Nysy przyjedzie także dwóch pracowników ITS, którzy wezmą udział w organizowanym przez Biuro Współpracy Międzynarodowej w dniach 18-22.05.2020  Programie International Staff Training Week .

W programie wzięli również udział reprezentanci następujących Uczelni:

- Universiti Teknologi Mara (UTM), Malezja

- Mae Fah Luang University (MFU), Tajlandia

- Suranaree university of technology (SUT), Tajlandia

- SIAS International University, Chiny

- National Research Tomsk State University &Cathay Pacific University, Rosja

- University of Dicle, Turcja

- oraz blisko 30 uczelni Indonezyjskich, ponieważ w tym samym czasie odbywało się spotkanie szkoleniowe Biur Współpracy Międzynarodowej. 

 

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć nawiązania współpracy i podpisania umów z PWSZ w Nysie. Obecnie prowadzone są rozmowy i uzgodnienia mające na celu uzgodnienie zakresu tejże współpracy. 

ITS Surabaya to od sierpnia 2018 roku Partner PWSZ w Nysie w ramach Programu Erasmus+ KA-107. Podpisana umowa bilateralna zakłada wymianę kadry i studentów w ramach kierunków: Architektura Zarządzanie produkcją oraz Informatyka. W roku 2019 w International Staff Training Week wzięła udział Pani Maria Anityasari – Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej ITS.

Pełna oferta kształcenia ITS:

 • SCIENCE
 • MARINE TECHNOLOGY
 • INDUSTRIAL TECHNOLOGY
 • MATHEMATICS, COMPUTATION, AND DATA SCIENCE
 • ELECTRICAL TECHNOLOGY
 • INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
 • CIVIL/ ENVIRONMENTAL, AND GEO ENGINEERING
 • BUSINESS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
 • ARCHITECTURE, DESIGN, AND PLANNING
 • VOCATIONAL STUDIES

Więcej o ITS: https://www.its.ac.id/

Prezentacja miasta Surabaya: https://www.youtube.com/watch?v=XrqQIFbX3-0 

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE/ tematy rozmów i ustalenia

 1. Spotkanie z Dr. Eng. Ir. Ahmadem Rusdiansyah, M. Eng. – Vice Rector for Human Resources, Organisation and Technology and Information Systems.
  Podczas spotkania wyrażono zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz podsumowano dotychczasowe działania. W oparciu o bieżącą wizytę oraz wcześniejsze ustalenia określono plan współpracy na kolejne lata obejmujący m.in.: 
  • wymianę kadry i studentów w ramach programu Erasmus+ w latach 2020-27
  • organizację wspólnych konferencji i warsztatów dla studentów (tzw. short programmes)
  • możliwości nawiązania współpracy z nyskim Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków w zakresie wspólnych projektów szkoleń i wymiany dobrych praktyk
  • możliwości współpracy dążącej do stworzenia programu podwójnych dyplomów dla kierunków: business, finanse oraz zarządzanie 
 1. Wydział Business and Technology Management. 
  Podczas spotkania mgr Anna Opałka przeprowadziła prezentacje na temat PWSZ w Nysie oraz kierunków kształcenia w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania i informatyki. Partnerzy zaprezentowali natomiast swój program kształcenia wraz z propozycją zacieśnienia współpracy poprzez utworzenie programu podwójnych dyplomów. Uzgodniono wizytę przedstawicieli Wydziału w PWSZ w Nysie w roku 2020 oraz porównanie ścieżek kształcenia w obydwu Uczelniach celem rozpoznania podobieństw i różnic oraz potencjału do wprowadzenia programu w języku angielskim. 
 1. Biuro Współpracy Międzynarodowej.
  Spotkanie z dr Marią Anityasari – Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej ITS oraz Muh. Wahyu Islami PM, S.T. (Mr.) CommTECH & Study Abroad Program Managerem o charakterze szkoleniowym i monitoringowym odnośnie dokumentacji i procedur realizacji programu erasmus+ w ITS. Uzgodnienia dotyczące bieżącej umowy oraz rekrutacji pracowników na International Staff Week w maju 2020. W czasie spotkania z przedstawicielami wolontariatu studenckiego uzgodniono także zbadanie możliwości przyjazdu do Nysy przewodniczącej w celu prezentacji swojej działalności studentom PWSZ w Nysie oraz wymiany dobrych praktyk. Ponadto ITS ponowił zaproszenie dla kadry wydziałów: Zarządzania, Architektury, Informatyki oraz Finansów do przeprowadzenia wykładów gościnnych w ramach organizowanego w kwietniu 2020 Programu CommTECH Zaproszono też przedstawiciela Biura Współpracy PWSZ w Nysie do udziału w organizowanym w lutym 2020 Programie dla studentów oraz zaproponowano stypendium dla 1 studenta w tym okresie lub w formie realizacji części studiów bądź praktyk zawodowych. 
 1. Wydziału Wzornictwa Przemysłowego.
  W ramach organizowanego przez University of Technology Surabaya w Indonezji Programu Inbound Staff Mobility 2019 pracownik Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Łukasz Gadomski miał okazję spotkać się z władzami i pracownikami Wydziału Wzornictwa Przemysłowego. Przedstawiono 3 prezentacje dotyczące kolejno działalności i oferty edukacyjnej PWSZ w Nysie, działalności CBEKZ oraz zastosowaniu lasera w oczyszczaniu obiektów zabytkowych. Dużym zainteresowaniem ze strony władz i pracowników wydziału okazało się podejście do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce ze względu na szczątkowe lub bardzo ogólnikowe regulacje prawne w tym temacie na terenie Indonezji. Pani dyrektor wydziału, dr Ellya Zulaikha wyraziła chęć współpracy z PWSZ w Nysie w tworzeniu i uczestniczeniu w tzw. „short programs”, które pozwoliłby na podniesienie świadomości i wiedzy- teoretycznej jak i praktycznej na temat ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 1. Wydział Technologii Przemysłowej.
  Kolejnym, zaplanowanym przez organizatorów spotkaniem była wizyta na wydziale Technologii Przemysłowej, gdzie również przedstawiono ofertę edukacyjną PWSZ w Nysie a także przeprowadzono prezentacje laserów używanych w konserwacji zabytków pod kątem zagadnień technologicznych związanych z ich budową i działaniem. Doszło również do spotkania z dyrektorem wydziału Bambang Lelono Widjiantoro, który w rozmowie wyraził chęć zacieśnienia współpracy z odpowiednikiem wydziału Technologii Przemysłowej na PWSZ w Nysie.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK