Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

W dniach 14-18 października 2019r. dr Joanna Szczepańska oraz dr inż. Adriana Halikowska wzięły udział w „International Staff Training Week 2019: Reinforce Cooperation, Create Opportunities” organizowanym przez University Beira Interior w miejscowości Covilhã w Portugalii.

W szkoleniu wzięło udział 38 osób 18 narodowości. Program obejmował wykłady, seminaria, a także wydarzenia kulturalne mające na celu poznanie specyfiki goszczącego kraju i regionu. Celem spotkań było wzmocnienie współpracy między uczelniami, nawiązanie nowych kontaktów oraz form współdziałania.

Udział reprezentantów PWSZ w Nysie w „International Staff Training Week 2019: Reinforce Cooperation, Create Opportunities” z pewnością przełoży się na zacieśnienie współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, jak i na wzrost mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej w ramach programu Erasmus+.

University of Beira Interior (UBI) jest publicznym uniwersytetem, który ze względu na zakres nauczania dzieli się na 5 wydziałów, w ramach których wyróżnia się mniejsze jednostki organizacyjne:

  • Wydział Nauk Ścisłych: Instytut Matematyki, Informatyki, Fizyki, Chemii;
  • Wydział Nauk Technicznych: Instytut Włókiennictwa, Instytut Papiernictwa, Instytut Inżynierii Elektromechanicznej, Inżynierii Lądowej, Lotnictwa;
  • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: Instytut Zarządzania i Ekonomii, Socjologii, Edukacji, Sportu;
  • Wydział Sztuk Pięknych i Literatury: Instytut Komunikacji i Sztuk Pięknych, Literatury;
  • Wydział Nauk o Zdrowiu: Instytut Nauk Medycznych.

Oferta uniwersytetu umożliwia uzyskanie tytułu licencjata, magistra i doktora na poszczególnych kierunkach kształcenia.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK