www.bip.gov.pl

Organizacja
Struktura Uczelni
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Samorz±d Studencki
Rekrutacja 2012 - 2013
Rekrutacja 2013 - 2014
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.

ZARZˇDZENIE NR 92/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie powołania członków Konwentu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020

Na podstawie art. 63 ust. 1a i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z póĽn. zm.) oraz § 34 Statutu PWSZ w Nysie, a także w oparciu o Uchwałę nr 13/2016/2017 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 18.11.2016 r. zarz±dzam, co następuje:

§ 1

Powołuję członków Konwentu w składzie:

 1. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz

 4. Rajmund Miller – poseł RP
 5. Janusz Sanocki – poseł RP
 6. Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski
 7. Andrzej Sałacki – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
 8. Mirosław Aranowicz – Przewodnicz±cy Rady Powiatu Nyskiego
 9. Paweł Nakonieczny – Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Nysie
 10. Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy
 11. Zbigniew Majka – Prezes Zarz±du Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej
 12. dr Jarosław Czepczarz – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 13. dr Marek Szymkowicz – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 14. Marek Ciernia – przedstawiciel PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Opolu
 15. dr inż. Marek Kacperak – przedstawiciel Cementowni ODRA S.A.

 16. dr inż. Piotr Chwastyk – nauczyciel akademicki
 17. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj – nauczyciel akademicki
 18. Marcin Janik – student
 19. Justyna Wiertelak – studentka

§ 2

Przewodnicz±cym Konwentu, zgodnie z tre¶ci± § 34 pkt 1 Statutu PWSZ w Nysie, jest Rektor
dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie.

§ 3

Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował : Adam Dudek
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2016-11-18


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl