www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty za usługi edukacyjne
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
Programy studiów

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.

ZARZˇDZENIE NR 70/2017

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.10.2017 r.

w sprawie zmiany składu Konwentu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842 z póĽn. zm.), § 34 Statutu PWSZ w Nysie oraz pisma Samorz±du Studenckiego z dnia 11.10.2017 r. zarz±dzam, co następuje:

§ 1

Powołuję członków Konwentu w składzie:

 1. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz

 4. Rajmund Miller – poseł RP
 5. Janusz Sanocki – poseł RP
 6. Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski
 7. Andrzej Sałacki – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
 8. Mirosław Aranowicz – Przewodnicz±cy Rady Powiatu Nyskiego
 9. Paweł Nakonieczny – Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Nysie
 10. Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy
 11. Zbigniew Majka – Prezes Zarz±du Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej
 12. dr Jarosław Czepczarz – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 13. dr Marek Szymkowicz – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 14. Marek Ciernia – przedstawiciel PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Opolu
 15. dr inż. Marek Kacperak – przedstawiciel Cementowni ODRA S.A.

 16. dr inż. Piotr Chwastyk – nauczyciel akademicki
 17. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj – nauczyciel akademicki
 18. Denis Lubas – student
 19. Dominika Michna – studentka

§ 2

Przewodnicz±cym Konwentu, zgodnie z tre¶ci± § 34 pkt 1 Statutu PWSZ w Nysie, jest Rektor
dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie.

§ 3

Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarz±dzenie nr 92/2016 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 18.11.2016 r.Opublikował : Jarosław Chomiński
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2017-11-13


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl