www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

.: Władze PWSZ :.

REKTOR - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie


Prorektor do spraw nauki i rozwoju - dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie

Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo


Władze uczelni
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2019-10-01


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl