www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document
PISMO OKÓLNE 28/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie zmiany składu Senatu na kadencję 2016-2020

W oparciu o § 27 Statutu PWSZ w Nysie oraz protokół z wyborów uzupełniających członków Senatu na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich (przeprowadzonych w dniu 26.10.2016 r.) podaję do wiadomości:

§ 1

Skład Senatu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020:

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie - Rektor - przewodniczący
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 4. mgr Zbigniew Szlempo - Kanclerz

 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak - Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
 6. prof. dr hab. Jakub Lewicki - Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki
 7. prof. dr hab. Wojciech Niedziela - Dyrektor Instytutu Jazzu
 8. prof. dr hab. Andrzej Nowak - Dyrektor Instytutu Finansów
 9. prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski - Dyrektor Instytutu Neofilologii
 10. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Medycznego
 11. prof. dr hab. Stefan Szymura - Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 12. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 13. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie - Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 14. dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 15. mgr Katarzyna Drabczyk - Kierownik Studium Języków Obcych
 16. mgr Roman Palacz - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

 17. dr Winicjusz Karwowski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. dr inż. Tomasz Piłot - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 19. dr n. med. Agnieszka Wolińska - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 20. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 21. mgr Roman Hudaszek - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 22. mgr inż. Michał Malski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 23. mgr Agnieszka Pulik - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 24. mgr Urszula Mizia - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 25. Marcin Janik - przedstawiciel studentów
 26. Rafał Kociołek - przedstawiciel studentów
 27. Filip Słowik - przedstawiciel studentów
 28. Justyna Szewczuk - przedstawiciel studentów
 29. Paweł Sznajder - przedstawiciel studentów
 30. Justyna Wiertelak - przedstawiciel studentów

§ 2

Traci moc Pismo Okólne 19/2016 z dnia 01.09.2016 r.

§ 3

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skład senatu
Opublikował : Adam Dudek
Przygotował :
Data modyfikacji : 2016-10-28


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl