www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Regulamin studiów
Statut
Opłaty
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
Programy studiów
Raporty samooceny
Regulaminy
Zasady rekrutacji na studia

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document
PISMO OKÓLNE 24/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 12.08.2019 r.

w sprawie zmiany składu Senatu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020

W oparciu o art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) podaję do wiadomości:

§ 1

Skład Senatu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020:

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie – Rektor – przewodniczący
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 4. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz


 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak – Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
 6. dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Jazzu
 7. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 8. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 9. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Finansów
 10. dr Alina Dittmann – Dyrektor Instytutu Neofilologii
 11. dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 12. mgr Katarzyna Drabczyk – Kierownik Studium Języków Obcych
 13. mgr Roman Palacz – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego


 14. dr n. med. Ireneusz Barziej – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 15. dr Winicjusz Karwowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 16. dr inż. Tomasz Piłot – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 17. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 19. mgr Roman Hudaszek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 20. mgr inż. Michał Malski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 21. mgr Agnieszka Pulik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 23. mgr Urszula Mizia – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


 24. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów
 25. Magdalena Kubicka– przedstawiciel studentów
 26. Dominika Michna – przedstawiciel studentów
 27. Martyna Ryś – przedstawiciel studentów
 28. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów
 29. Natalia Śliwa – przedstawiciel studentów

§ 2

Traci moc Pismo Okólne 18/2019 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 25.07.2019 r.

§ 3

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skład senatu
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2019-08-14


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl