www.bip.gov.pl

Organizacja
Struktura Uczelni
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Samorząd Studencki
Rekrutacja 2012 - 2013
Rekrutacja 2013 - 2014
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document
PISMO OKÓLNE 28/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie zmiany składu Senatu na kadencję 2016-2020

W oparciu o § 27 Statutu PWSZ w Nysie oraz protokół z wyborów uzupełniających członków Senatu na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich (przeprowadzonych w dniu 26.10.2016 r.) podaję do wiadomości:

§ 1

Skład Senatu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020:

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie - Rektor - przewodniczący
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 4. mgr Zbigniew Szlempo - Kanclerz

 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak - Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
 6. prof. dr hab. Jakub Lewicki - Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki
 7. prof. dr hab. Wojciech Niedziela - Dyrektor Instytutu Jazzu
 8. prof. dr hab. Andrzej Nowak - Dyrektor Instytutu Finansów
 9. prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski - Dyrektor Instytutu Neofilologii
 10. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Medycznego
 11. prof. dr hab. Stefan Szymura - Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 12. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 13. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie - Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 14. dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 15. mgr Katarzyna Drabczyk - Kierownik Studium Języków Obcych
 16. mgr Roman Palacz - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

 17. dr Winicjusz Karwowski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. dr inż. Tomasz Piłot - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 19. dr n. med. Agnieszka Wolińska - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 20. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 21. mgr Roman Hudaszek - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 22. mgr inż. Michał Malski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 23. mgr Agnieszka Pulik - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 24. mgr Urszula Mizia - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 25. Marcin Janik - przedstawiciel studentów
 26. Rafał Kociołek - przedstawiciel studentów
 27. Filip Słowik - przedstawiciel studentów
 28. Justyna Szewczuk - przedstawiciel studentów
 29. Paweł Sznajder - przedstawiciel studentów
 30. Justyna Wiertelak - przedstawiciel studentów

§ 2

Traci moc Pismo Okólne 19/2016 z dnia 01.09.2016 r.

§ 3

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skład senatu
Opublikował : Adam Dudek
Przygotował :
Data modyfikacji : 2016-10-28


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl