www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document
Skład Senatu PWSZ w Nysie
na kadencję 2016-2020

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie – Rektor
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 4. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz

 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
 6. dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie – Dziekan Wydziału Jazzu
 7. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
 8. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. w PWSZ w Nysie – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
 9. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
 10. dr Alina Dittmann – Dziekan Wydziału Neofilologii
 11. dr Roman Palacz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 12. mgr Katarzyna Drabczyk – Kierownik Studium Języków Obcych

 13. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 14. dr n. med. Ireneusz Barziej – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 15. dr Winicjusz Karwowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 16. dr inż. Tomasz Piłot – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 17. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. mgr Roman Hudaszek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 19. mgr inż. Michał Malski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 20. mgr Agnieszka Pulik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 21. mgr inż. Marcin Zdanowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 22. mgr Urszula Mizia – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 23. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów
 24. Magdalena Kubicka – przedstawiciel studentów
 25. Dominika Michna – przedstawiciel studentów
 26. Martyna Ryś – przedstawiciel studentów
 27. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów
 28. Natalia Śliwa – przedstawiciel studentów


Osoby uczestniczące w pracach Senatu z głosem doradczym

 1. inż. Teresa Łazowska – Kwestor
 2. mgr Bogumiła Wojciechowska-Marek – Dyrektor biblioteki
 3. mgr Iwona Podpora – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
 4. mgr Anna Opałka – Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej


Stan na dzień 1 października 2019 r.


Skład senatu
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2019-11-28


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl