www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
Programy studiów
Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document
PISMO OKÓLNE 16/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 18.10.2018 r.

w sprawie zmiany składu Senatu na kadencję 2016-2020

W oparciu o § 27 Statutu PWSZ w Nysie oraz pismo Samorządu Studenckiego z dnia 12.10.2018 r. podaję do wiadomości:

§ 1

Skład Senatu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020:

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie – Rektor - przewodniczący
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 4. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz

 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak – Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
 6. prof. dr hab. Stefan Szymura – Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 7. dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Jazzu
 8. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 10. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Finansów
 11. dr Alina Dittmann – Dyrektor Instytutu Neofilologii
 12. dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 13. mgr Katarzyna Drabczyk – Kierownik Studium Języków Obcych
 14. mgr Roman Palacz – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

 15. dr n. med. Ireneusz Barziej – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 16. dr Winicjusz Karwowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 17. dr inż. Tomasz Piłot – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 19. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 20. mgr Roman Hudaszek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 21. mgr inż. Michał Malski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 22. mgr Agnieszka Pulik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 23. mgr inż. Marcin Zdanowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 24. mgr Urszula Mizia – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 25. Paweł Kmiecik – przedstawiciel studentów
 26. Magdalena Kubicka – przedstawiciel studentów
 27. Dominika Michna – przedstawiciel studentów
 28. Martyna Ryś – przedstawiciel studentów
 29. Joanna Wdowiuk – przedstawiciel studentów
 30. Dominik Wojciechowski – przedstawiciel studentów

§ 2

Traci moc Pismo Okólne 8/2018 z dnia 19.06.2018 r.

§ 3

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skład senatu
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2018-10-19


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl