www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Opłaty za powtarzanie zajęć
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document
PISMO OKÓLNE 23/2017

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 09.11.2017 r.

w sprawie zmiany składu Senatu na kadencję 2016-2020

W oparciu o § 27 Statutu PWSZ w Nysie oraz Zarz±dzenia nr 58-60/2017 i 62-63/2017 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 29.09.2017 r., pismo Samorz±du Studenckiego z dnia 11.10.2017 r. oraz protokół z wyborów uzupełniaj±cych członków Senatu na kadencję 2016-2020 spo¶ród nauczycieli akademickich (przeprowadzonych w dniu 06.11.2017 r.) podaję do wiadomo¶ci:

§ 1

Skład Senatu PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020:

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie – Rektor - przewodnicz±cy
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 4. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz

 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak – Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
 6. prof. dr hab. Stefan Szymura – Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 7. dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Jazzu
 8. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki
 10. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 11. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie – Dyrektor Instytutu Finansów
 12. dr Alina Dittmann – Dyrektor Instytutu Neofilologii
 13. dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 14. mgr Katarzyna Drabczyk – Kierownik Studium Języków Obcych
 15. mgr Roman Palacz – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

 16. dr n. med. Ireneusz Barziej – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 17. dr Winicjusz Karwowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. dr inż. Tomasz Piłot – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 19. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 20. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 21. mgr Roman Hudaszek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 22. mgr inż. Michał Malski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 23. mgr Agnieszka Pulik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 24. mgr Urszula Mizia – przedstawiciel pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi

 25. Paweł Kmiecik – przedstawiciel studentów
 26. Rafał Kociołek – przedstawiciel studentów
 27. Dominika Michna – przedstawiciel studentów
 28. Justyna Szewczuk – przedstawiciel studentów
 29. Joanna Wdowiuk – przedstawiciel studentów
 30. Dominik Wojciechowski – przedstawiciel studentów

§ 2

Traci moc Pismo Okólne 14/2017 z dnia 28.09.2017 r.

§ 3

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skład senatu
Opublikował : Jarosław Chomiński
Przygotował :
Data modyfikacji : 2017-11-10


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl